Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Informacja o eliminacjach okręgowych OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

W dniu 20.04.2018 r. w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się eliminacje okręgowe XLII  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w tym w Bloku Architektura Krajobrazu. Eliminacje w tym bloku przeprowadzili w głównej mierze pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu egzaminując, po raz dziesiąty, uczestników z mazowieckich szkół średnich kształcących się w zawodzie  technika architektury krajobrazu. W bieżącym eliminacjach wzięło udział 20 uczestników, którzy zmierzyli się z testem (60 pytań) oraz z trzema zadaniami praktycznymi. Rezultaty zadań oceniała dziewięcioosobowa komisja egzaminacyjna w składzie:

  1. Dr hab. arch. kraj. Marek Szumański, prof SGGW - Przewodniczący komisji
  2. Dr inż. arch. kraj. Joanna Dudek-Klimiuk
  3. Dr inż. arch. kraj. Edyta Rosłon-Szeryńska
  4. Dr inż. arch. kraj. Ewa Zaraś-Januszkiewicz
  5. Mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina
  6. Mgr inż. arch. kraj. Krzysztof Gadomski - Sekretarz Bloku Architektura Krajobrazu
  7. Mgr inż. arch. kraj. Marta Potocka
  8. Mgr inż. arch. kraj. Hanna Szumilas-Kowalczyk
  9. Mgr inż. arch. kraj. Maciej Wasilewski

Większość spośród składu komisji egzaminacyjnej uczestniczyła w obsłudze "OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu" po raz kolejny.

Sekretarz Bloku Architektura Krajobrazu
mgr inż. arch. kraj. Krzysztof Gadomski
Koordynator eliminacji okręgowych Bloku Architektura Krajobrazu
dr hab. arch. kraj. Marek Szumański, prof. SGGW

Studenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

W semestrze letnim studenci III-go roku studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w SGGW uczestniczą, zgodnie z planem studiów, w ćwiczeniach terenowych z przedmiotu „Budowa i pielęgnowanie obiektów arch. krajobrazu”, realizowanego w Katedrze Architektury Krajobrazu. W tegorocznej edycji przedmiotu – podobnie jak w latach ubiegłych – jedno z zadań cząstkowych poświęcone było dachom zielonym

 

czytaj więcejStudenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

W dniu 23 stycznia br. odbyło się seminarium poświęcone przesłankom do rozwoju Parku Kultury w Powsinie. Seminarium realizowane było w ramach oferty dydaktycznej wynikającej z porozumienia o współpracy pomiędzy WOBiAK i P.K. w Powsinie. Seminarium odbywało się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dziekan WOBiAK prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, który seminarium otworzył. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie, Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, grupa interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Katedrą Architektury Krajobrazu, pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku architektury krajobrazu z Panią prodziekan WOBiAK ds. architektury krajobrazu dr inż. arch. kraj. Renatą Giedych a także studenci studiów II° kierunku architektura krajobrazu.

Czytaj więcej: Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Arboretum w Rogowie odbył się zjazd absolwentów rocznika 1993-98 Oddziału Architektury Krajobrazu (OAK) przy Wydziale Ogrodnictwa SGGW oraz przyjaciół - dydaktyków i studentów z zaprzyjaźnionych roczników. Uroczysta kolacja była okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

Zobacz fotografie!

Czytaj więcej: Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac studenckich

 

W wyniku współpracy podjętej pomiędzy Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW a Kampinoskim Parkiem Narodowym, studenci 7.go semestru studiów inżynierskich na kierunku Architektura Krajobrazu WOBIAK opracowali koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjnych Kampinoskiego Parku Narodowego (otoczenie siedziby Dyrekcji KPN z tzw. polaną Jakuba oraz polany Truskaw i Roztoka, na podstawie wytycznych dyrekcji KPN, przeprowadzonych analiz uwarunkowań społecznych, kulturowych, przyrodniczych prawnych oraz technicznych.

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy najlepszych opracowań projektowych studentów 7. semestru, realizowanych w ramach zajęć kursowych z przedmiotu „Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 4”. Na uroczystości obecny był Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – P. Mirosław Markowski oraz przedstawiciele dyrekcji i pracownicy KPN.

Prowadzący ćwiczenia projektowe:
dr inż. arch. krajobrazu Elżbieta Myjak-Sokołowska (koordynator przedmiotu)
dr inż. arch. Kinga Kimic
mgr Inż. Jakub Botwina

Konsultacje:
Fizjografia - dr Piotr Wałdykowski
Fitosocjologia - dr hab. Piotr Sikorski
Dendrologia - dr Ewa Zaraś

Relacja z wernisażu wystawy na stronie SGGW

Czytaj więcej: Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac...