Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Standardy kształtowania zieleni Warszawy

Dokument stanowi załącznik nr 7. do Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla m.st. Warszawy. Standardy kształtowania zieleni Warszawy zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXVIII/973/2016 (akt prawa) Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r..

Opracowane Standardy mają wspomagać pracę miejskich organów administracji (w tym tworzącego się Zarządu Zieleni Warszawy) w procesie kształtowania zieleni stolicy. Tego rodzaju dyrektywy są już wdrożone w wielu miastach europejskich, w Polsce – w Krakowie i we Wrocławiu. Wprowadzenie standardów ma za zadanie przyczynić się do ujednolicenia w całym mieście procedur dotyczących zieleni.

Zespół wykonawców

Redakcja merytoryczna

Konsultanci

dr hab. Jacek Borowski, prof. nadzw.
    SGGW (kierownik zespołu)
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
dr inż. Jan Łukaszkiewicz
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
dr inż. Marek Sitarski
dr inż. Marzena Suchocka
prof. dr hab. Czesław Wysocki
dr hab. Jacek Borowski,
    prof. nadzw. SGGW
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
dr inż. Jan Łukaszkiewicz
dr Wojciech Kwasowski
dr hab. Piotr Latocha
mgr inż. Leszek Sobczyński
mgr inż. Piotr Wiśniewski