Wystawa najlepszych prac magisterskich „mgr-ak-2016”

 • Drukuj

Jest to już ósma edycja tej wystawy. Partnerami honorowymi organizatorów Wystawy są :

 • Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP
 • Agencja Promocji Zieleni
 • Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Partnerzy honorowi przyznali następujące nagrody:

Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP:

 • Nagroda honorowa: mgr inż. Joanna Kowalska: „Projektowanie utraconych przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych mostów w Warszawie po stronie praskiej”. Promotor: prof. Marek Kosmala
 • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Anna Syndoman: „Postrzeganie, a komponowanie przestrzeni na przykładzie otoczenia nieużytkowanego mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Ożywienie krajobrazu z wykorzystaniem narzędzi sztuk wizualnych” Promotor: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck
 • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Rafał Wolski: „Zjawisko graffiti jako element strategii promocji miasta na przykładzie miasta stołecznego Warszawy”. Promotor: dr inż. Krzysztof Herman
 • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Karol Nowak: „Forma Otwarta a kontekst przeniesień założeń kultur dalekowschodnich w architekturze krajobrazu na przykładzie kultury indyjskiej” Promotor: dr inż. Krzysztof Herman
 • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Beata Rutkowska: „Koncepcja zagospodarowania fragmentu pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa na potrzeby militarnej turystyki kulturowej”. Promotor: dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Agencja Promocji Zieleni:

Nagrody równorzędne:

 • mgr inż. Anna Syndoman: „Postrzeganie a komponowanie przestrzeni na przykładzie otoczenia nieużytkowanego mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie”. Promotor: dr inż. Ewa Kosiacka –Beck
 • mgr inż. Joanna Kowalska „Projektowanie utraconych przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych mostów w W-wie po stronie praskiej”. Promotor prof. dr hab. Marek Kosmala
 • mgr inż. Maria Klinge „Wpływ wybranych czynników na rozwój roślin uprawianych w warunkach ekstensywnych dachów zielonych”. Promotor: dr inż. Jan Łukaszkiewicz

wyróżnienie:

 • mgr inż. Joanna Borzęcka „Drzewo przyuliczne w krajobrazie kulturowym Pragi Północ na przykładzie ul. Targowej w Warszawie”. Promotor: dr Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne:

 • Wyróżnienie mgr inż. Wojciech Smrokowski: „Problematyka rewaloryzacji i adaptacji parkowych obiektów historycznych do nowych funkcji na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Rykach”. Promotor: dr inż. Kinga Kimic

 

Wystawę plac dyplomowych można oglądać do 18 lutego 2017 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Kurator wystawy dr inż. Agnieszka Gawłowska