Rozstrzygnięcie projektowego konkursu studenckiego

  • Drukuj

W skład grona prowadzących weszli także: dr E. Myjak-Sokołowska (część projektowa), dr E. Zaraś- Januszkiewicz (konsultacje dendrologiczne), dr A. Cieszewska, dr G. Maksymiuk i dr P. Wałdykowski (konsultacje fizjograficzne) oraz dr hab. P. Sikorski (konsultacje fitosocjologiczne).

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę oraz wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce w dniu 18 stycznia 2017 r. 

i odbyło się w Katedrze Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie. Na ostateczną ocenę prac wpływ miało zarówno merytoryczne i twórcze podejście uczestników konkursu do rozwiązania problemów terenu osiedla, jak również opinie mieszkańców i przedstawicieli Rady Nadzorczej SM Tylżycka Potok w Warszawie.

Uroczystość zakończenia konkursu swoją obecnością uświetnili Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku architektura krajobrazu WOBiAK dr inż. Renata Giedych oraz Prezes SM Tylżycka Potok w Warszawie - Pani Teresa Mielczarek.

Zwieńczeniem uroczystości była Wystawa nagrodzonych prac zorganizowana w Katedrze Architektury Krajobrazu (bud. 37, kampus SGGW w Warszawie) trwająca w dniach 18-23 stycznia 2017 r.


Laureaci Konkursu:

NAGRODA:

  • zespół studencki: Agnieszka Adamiec, Marta Tyce, Mariusz Rosiak

WYRÓŻNIENIA:

  • zespół studencki: Zuzanna Goriewska, Natalia Prus-Rudzińska 
  • zespół studencki: Klaudia Lewińska, Justyna Ozimkiewicz
  • zespół studencki: Alicja Tarnowska, Agata Winiarska, Aleksandra Zawadzka
  • zespół studencki: Klaudia Dobrzeniecka, Mateusz Korbik, Mateusz Cieślik
  • zespół studencki: Żaneta Czekierda, Maciej Bińczak, Aleksandra Dyngus, Aleksandra Jóźwik

 

Serdecznie gratulujemy!

dr inż. Kinga Kimic (Koordynator przedmiotu)