Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Wystawa najlepszych prac magisterskich "mgr-ak-2017"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Katedra Architektury Krajobrazu zorganizowała uroczysty wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2016/2017 „mgr-ak-2017”. Wystawa dedykowana jest dr. inż. Aleksandrowi Bartosiewiczowi w 90-tą rocznicę urodzin.
Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska, a autorem koncepcji wystawy – mgr inż. Krzysztof Gadomski.


Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda honorowa dla mgr inż. arch. krajobrazu Damiana Kohyta za pracę pt. „Rewitalizacja Parku przy ul. Ceglanej w Pile”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Joanny Karlikowskiej za pracę pt. „Możliwość wprowadzenia zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka za pracę pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej.

 

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni, przyznała nagrodę dla mgr inż. arch. krajobrazu Iwony Gajewskiej za pracę pt. „Tereny wypoczynkowe miast w koncepcji smart city”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Gabrieli Maksymiuk oraz wyróżniła prace:

  • Mgr. inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzaty Mirgos pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków gminy Raszyn”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Gawłowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyny Skowron pt. „Możliwości wykorzystania rozwiązań ekologicznych w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie projektu modernizacji fragmentu osiedla Koszyki w Warszawie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic.

 

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przyznało wyróżnienie dla pracy mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszki Góreckiej pt. „Ocena skuteczności zabiegu renaturyzacji spinetyzowanej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964) w Roztoczańskim Parku Narodowym”, wykonanej pod kierunkiem dr. inż. Artura Obidzińskiego.


Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 27 stycznia 2018 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.


Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska