Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

Program seminarium składał się z trzech części, tu: cz. I Wartości parku; cz. II Warianty zagospodarowania parku; cz. III. Przegląd wybranych koncepcji rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku. Treści poszczególnych części stanowiły rezultaty kursowych zajęć studentów studiów  II°  na kierunku architektura krajobrazu z przedmiotów: Planowanie przestrzenne 2, Analiza dzieła architektury krajobrazu. Prelegentami byli studenci specjalizacji 'Projektowanie krajobrazu'. Seminarium zakończyła krótka dyskusja, w której podkreślane były wartości aplikacyjne poszczególnych prezentacji, czego potwierdzeniem było wręczenie przez przedstawicieli Dyrekcji P.K. w Powsinie dyplomów uznania. Opiekunem naukowym przedsięwzięcia był dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański, który zamykając seminarium podziękował Gościom i Uczestnikom za wystąpienia jak i głosy w dyskusji, a także wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z P. K. w Powsinie.