Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

Kolejnego dnia odbył się spacer badawczy po arboretum.

Oprac. J. Botwina