Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Studenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

Zajęcia prowadzone pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Jana Łukaszkiewicza przebiegały na terenach inwestycji zabudowy wielorodzinnej w Warszawie, gdzie studenci zapoznawali się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji i funkcjonowania dachów zielonych. Ćwiczenia terenowe tego rodzaju posiadają walor praktyczny i z tego powodu cieszą się dużą popularnością wśród studentów, poszerzając ich doświadczenia z zakresu wiedzy inżynierskiej zdobywanej podczas studiów.

 


Oprac. J. Łukaszkiewicz
Katedra Architektury Krajobrazu