Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

*I nagroda* w konkursie SARP

I nagroda dla mgr inż. Jakuba Botwiny w konkursie SARP organizowanym przez Bielski oddział *SARP* i Miasto Bielsko-Biała na rewitalizację kwartału poprzemysłowego "Plac Fabryczny" w Bielsku Białej

W uzasadnieniu Komisja doceniła pracę za:
1. Uczytelnienie układu przestrzennego uzyskano poprzez wyburzenie wszystkich nieobjętych ochroną budynków i stworzenie ciągłych pierzei, cechujących się spójną, dobrze skomponowaną architekturą, uwzględniającą budynki istniejące i projektowane.

2. Pozytywnie oceniono zaprojektowane tarasowe zejście do poziomu lustra wody oraz na nadwieszone pomosty, korzystnie urozmaicające monotonię betonowego muru obudowy koryta rzeki, a jednocześnie stwarzające atrakcyjne miejsca rekreacji.

3. Ponadto nagrodzona praca powinna być wykorzystana do dalszych prac projektowych w zakresie całego kwartału, jak i poszczególnych obiektów.

Zespół autorski:
mgr inż. arch. kraj. Jakub.Botwina
mgr inż. arch. Stanisław Botwina