Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Eliminacje okręgowe OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

1.    Wojciech Pietruszewski z ZSR Łódź
2.    Magdalena Kawecka z ZSR-T Zwoleń
3.    Jakub Lewandowski z CKZiU Warszawa

Eliminacje  przeprowadził 10 osobowy zespół jurorów składających się z pracowników i doktorantów z Katedry Architektury Krajobrazu:
1.    Dr hab. arch. kraj. Marek Szumański, prof. SGGW - Przewodniczący jury
2.    Dr inż. arch. kraj. Magdalena Błaszczyk
3.    Dr inż. arch. kraj. Joanna Dudek-Klimiuk
4.    Dr inż. arch. kraj. Agnieszka Gawłowska
5.    Dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
6.    Dr inż. arch. kraj. Edyta Rosłon-Szeryńska
7.    Mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina
8.    Mgr inż. arch. kraj. Krzysztof Gadomski - Sekretarz Bloku Architektura Krajobrazu
9.    Mgr inż. arch. kraj. Hanna Szumilas-Kowalczyk
10.    Mgr inż. arch. kraj. Agata Winiarska

Organizatorzy eliminacji okręgowych OWiUR  Blok Architektura Krajobrazu dziękują Katedrze Roślin Ozdobnych za udostępnienie roślin do  realizacji  jednego z zadań praktycznych, a także Biuru Promocji SGGW oraz Pełnomocnikowi Dziekana WOBiAK ds. Promocji Panu Dr inż. Jarosławowi Przybyłowi za przygotowanie upominków dla uczestników i laureatów Bloku architektura krajobrazu.
(Uwaga: eliminacje przeprowadzone zostały w pomieszczeniach Katedry Architektury Krajobrazu).

informację opracowali:
Sekretarz Bloku Architektura Krajobrazu
mgr inż. arch. kraj. Krzysztof Gadomski
Koordynator eliminacji okręgowych Bloku Architektura Krajobrazu
dr hab. arch. kraj. Marek Szumański, prof. SGGW