Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

MIŚ. Wernisaż wystawy mgr-ak-2019

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni, wyróżniła prace:
•    mgr inż. arch. kraj. Marii Grześkowiak pt. „Model ogrodu wspierającego edukację przyrodniczą dzieci” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Izabeli Myszki-Stąpór
•    mgr inż. arch. kraj. Pauliny Hryciuk pt. „Wartości systemu greenways i możliwości ich wykorzystania na przykładzie koncepcji zielonych dróg dla powiatu łosickiego” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic
•    mgr inż. arch. kraj. Anny Lipy pt. „Idea partycypacji społecznej w koncepcji rewitalizacji przestrzeni osiedlowej na przykładzie osiedla WSM Koło II w Warszawie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic

 

Dr inż. arch. kraj. Beata Fortuna-Antoszkiewicz, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przyznała nagrodę dla:
•    mgr inż. arch. kraj. Mateusza Korbika za pracę pt. „Charakterystyka i klucz do oznaczania topól (Populus L.) najczęściej spotykanych w Polsce”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Borowskiego, prof. SGGW

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 13 marca 2020 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowskiej 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.


Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Marzena Suchocka

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska