Jubileusz 90 lat Architektury Krajobrazu SGGW

 

Kierunek architektura krajobrazu SGGW w Warszawie jest najstarszym
w Polsce
i jednym z pierwszych w Europie ośrodków kształcenia architektów krajobrazu na poziomie wyższym*.

*ECLAS Guidance on Landscape Architecture Education, Tuning Landscape Architecture Education in Europe, Version 26, 2010.

Początki kierunku sięgają roku akademickiego 1929/1930, kiedy powołano specjalizację w zakresie projektowania oraz urządzania parków i ogrodów na Wydziale Ogrodniczym. Jej zaczątkiem były prowadzone już wcześniej (rok akad. 1928/1929) wykłady i ćwiczenia z dziedziny parkoznawstwa.
Profil tzw. „ursynowskiej szkoły architektury krajobrazu” (tą nazwą określano kierunek w latach powojennych w związku z nową siedzibą
w zespole pałacowo-parkowym w warszawskim Ursynowie, 1956) kształtowało kilka generacji wybitnych twórców, którzy przyczynili się do rozwoju architektury krajobrazu w naszym kraju.
Wśród nich wymienić należy prof. Franciszka Krzywda-Polkowskiego – założyciela kierunku na SGGW, twórcę parku w Żelazowej Woli, a także innych wybitnych projektantów, m.in. prof. Alfonsa Zielonko – skutecznego orędownika zlokalizowania siedziby SGGW na Ursynowie; Zygmunta Hellwiga – projektanta parków przedwojennej Warszawy
i wybitnego znawcę roślin; Alinę Scholtz – współzałożycielkę International Federation of Landscape Architecture (IFLA);
prof. Władysława Niemirskiego – reprezentanta dojrzałego modernizmu; Ludwika Lawina – miłośnika i znawcę roślin ogrodowych oraz zagadnień ekologicznych; prof. Longina Majdeckiego – wybitnego konserwatora ogrodów historycznych; prof. Edwarda Bartmana – projektanta-humanistę.
Na przestrzeni lat architektura krajobrazu SGGW stała się „kuźnią” wielu pokoleń adeptów zawodu i wiodącym ośrodkiem rozwijania teorii na styku z praktyką. W tegorocznym krajowym Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 architektura krajobrazu SGGW, po raz kolejny, otrzymała zaszczytne wyróżnienie, plasując się na pierwszym miejscu
w grupie szkół wyższych, kształcących w tym zakresie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi historii naszego kierunku Architektury Krajobrazu oraz sylwetkom wybitnych jego przedstawicieli.
Ursynowska Szkoła Architektury Krajobrazu cz. I.
Ursynowska Szkoła Architektury Krajobrazu cz. II.

Oprac.:

dr inż. Jan Łukaszkiewicz / pełnomocnik ds. promocji na kierunku architektura krajobrazu, WBiIŚ, SGGW

dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz / koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku architektura krajobrazu, WBiIŚ, SGGW