Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Informacja o eliminacjach okręgowych OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

W dniu 20.04.2018 r. w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się eliminacje okręgowe XLII  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w tym w Bloku Architektura Krajobrazu. Eliminacje w tym bloku przeprowadzili w głównej mierze pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu egzaminując, po raz dziesiąty, uczestników z mazowieckich szkół średnich kształcących się w zawodzie  technika architektury krajobrazu. W bieżącym eliminacjach wzięło udział 20 uczestników, którzy zmierzyli się z testem (60 pytań) oraz z trzema zadaniami praktycznymi.

Czytaj więcej: Informacja o eliminacjach okręgowych OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

Studenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

W semestrze letnim studenci III-go roku studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w SGGW uczestniczą, zgodnie z planem studiów, w ćwiczeniach terenowych z przedmiotu „Budowa i pielęgnowanie obiektów arch. krajobrazu”, realizowanego w Katedrze Architektury Krajobrazu. W tegorocznej edycji przedmiotu – podobnie jak w latach ubiegłych – jedno z zadań cząstkowych poświęcone było dachom zielonym

 

czytaj więcejStudenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

W dniu 23 stycznia br. odbyło się seminarium poświęcone przesłankom do rozwoju Parku Kultury w Powsinie. Seminarium realizowane było w ramach oferty dydaktycznej wynikającej z porozumienia o współpracy pomiędzy WOBiAK i P.K. w Powsinie. Seminarium odbywało się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dziekan WOBiAK prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, który seminarium otworzył. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie, Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, grupa interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Katedrą Architektury Krajobrazu, pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku architektury krajobrazu z Panią prodziekan WOBiAK ds. architektury krajobrazu dr inż. arch. kraj. Renatą Giedych a także studenci studiów II° kierunku architektura krajobrazu.

Czytaj więcej: Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Arboretum w Rogowie odbył się zjazd absolwentów rocznika 1993-98 Oddziału Architektury Krajobrazu (OAK) przy Wydziale Ogrodnictwa SGGW oraz przyjaciół - dydaktyków i studentów z zaprzyjaźnionych roczników. Uroczysta kolacja była okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

Zobacz fotografie!

Czytaj więcej: Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac studenckich

 

W wyniku współpracy podjętej pomiędzy Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW a Kampinoskim Parkiem Narodowym, studenci 7.go semestru studiów inżynierskich na kierunku Architektura Krajobrazu WOBIAK opracowali koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjnych Kampinoskiego Parku Narodowego (otoczenie siedziby Dyrekcji KPN z tzw. polaną Jakuba oraz polany Truskaw i Roztoka, na podstawie wytycznych dyrekcji KPN, przeprowadzonych analiz uwarunkowań społecznych, kulturowych, przyrodniczych prawnych oraz technicznych.

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy najlepszych opracowań projektowych studentów 7. semestru, realizowanych w ramach zajęć kursowych z przedmiotu „Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 4”. Na uroczystości obecny był Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – P. Mirosław Markowski oraz przedstawiciele dyrekcji i pracownicy KPN.

Prowadzący ćwiczenia projektowe:
dr inż. arch. krajobrazu Elżbieta Myjak-Sokołowska (koordynator przedmiotu)
dr inż. arch. Kinga Kimic
mgr Inż. Jakub Botwina

Konsultacje:
Fizjografia - dr Piotr Wałdykowski
Fitosocjologia - dr hab. Piotr Sikorski
Dendrologia - dr Ewa Zaraś

Relacja z wernisażu wystawy na stronie SGGW

Czytaj więcej: Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac...