Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Studenci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu laureatami nagród i wyróżnień na XLIV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych w SGGW w 2017 roku

Reprezentanci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu zaprezentowali swoje opracowania – realizowane w ramach działalności badawczej i projektowej w 2017 roku – na XLIV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych w SGGW, odbywającym się w dniu 8 grudnia 2017 roku.
Wszystkie przedstawione prace uzyskały nagrody lub wyróżnienia w sesjach ustnych lub posterowych.

Czytaj więcej: Studenci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu laureatami nagród i wyróżnień na XLIV Przeglądzie...

Wystawa najlepszych prac magisterskich "mgr-ak-2017"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Katedra Architektury Krajobrazu zorganizowała uroczysty wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2016/2017 „mgr-ak-2017”. Wystawa dedykowana jest dr. inż. Aleksandrowi Bartosiewiczowi w 90-tą rocznicę urodzin.
Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska, a autorem koncepcji wystawy – mgr inż. Krzysztof Gadomski.


Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda honorowa dla mgr inż. arch. krajobrazu Damiana Kohyta za pracę pt. „Rewitalizacja Parku przy ul. Ceglanej w Pile”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Joanny Karlikowskiej za pracę pt. „Możliwość wprowadzenia zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka za pracę pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej.

 

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni, przyznała nagrodę dla mgr inż. arch. krajobrazu Iwony Gajewskiej za pracę pt. „Tereny wypoczynkowe miast w koncepcji smart city”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Gabrieli Maksymiuk oraz wyróżniła prace:

  • Mgr. inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzaty Mirgos pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków gminy Raszyn”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Gawłowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyny Skowron pt. „Możliwości wykorzystania rozwiązań ekologicznych w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie projektu modernizacji fragmentu osiedla Koszyki w Warszawie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic.

 

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przyznało wyróżnienie dla pracy mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszki Góreckiej pt. „Ocena skuteczności zabiegu renaturyzacji spinetyzowanej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964) w Roztoczańskim Parku Narodowym”, wykonanej pod kierunkiem dr. inż. Artura Obidzińskiego.


Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 27 stycznia 2018 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.


Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska

 

Wernisaż wystawy mgr-ak-2017

Katedra Architektury Krajobrazu SGGW organizuje przegląd najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2016/2017 dedykowany Panu dr inż. arch. kraj. Aleksandrowi Bartosiewiczowi w 90-tą rocznicę urodzin.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński,
Prodziekan ds. Kierunku Architektura Krajobrazu dr inż. Renata Giedych,
kurator wystawy dr inż. Agnieszka Gawłowska oraz Muzeum SGGW w Warszawie

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy “mgr-ak-2017”

w dniu 8 grudnia o godz. 15.00 w Muzeum SGGW (gmach Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro).

Wystawa została przygotowana według koncepcji mgr inż Krzysztofa Gadomskiego.

Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW - dr inż. Jan Łukaszkiewicz
Kurator wystawy - dr inż. Agnieszka Gawłowska

Czytaj więcej: Wernisaż wystawy mgr-ak-2017

Jubileusz dr. inż. Aleksandra Bartosiewicza

Dr inż. Aleksander Bartosiewicz, wieloletni pracownik Katedry Urządzania Terenów Zieleni i potem Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni obchodził w zeszłym tygodniu jubileusz 90-lecia. Doktor jest autorem wielu książek i ważnego podręcznika pt. "Urządzanie terenów zieleni". Wieloletni redaktor miesięcznika branżowego "Ogrodnictwo".

Serdecznie gratulujemy

Współpraca z Parkiem Kultury w Powsinie

5 lipca w Katedrze Architektury Krajobrazu odbyło się wręczenie nagród studentom kierunku architektury krajobrazu, którzy zaprojektowali drobne formy architektoniczne dla Parku Kultury w Powsinie w ramach współpracy Katedry z Parkiem.
Prace powstawały pod opieką dr inż. Marzeny Suchockiej z Katedry Architektury Krajobrazu.

Czytaj więcej - SGGW Aktualności