Wykaz

  • Drukuj

Projekty

  • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji stawu i fontanny poniżej skarpy Pałacu w Ursynowie. Projekt zagospodarowania terenu. Temat: 508-02-0407-0001. Wolski P. i inni, Katedra Architektury Krajobrazu. WO i AK, SGGW, Warszawa
  • Projekt budowlano-wykonawczy pawilonu dla pawi wraz z projektem zagospodarowania ogrodu pawi. Temat: 508-02-0407-0008. Wolski P. i inni, Katedra Architektury Krajobrazu. WO i AK, SGGW, Warszawa.
    Projekt zagospodarowania terenu Kampusu SGGW pomiędzy parkingiem, budynkiem nr 37 i Domami Studenckimi. Temat: 508-02-0407-0002. Wolski P. i inni, Katedra Architektury Krajobrazu. WO i AK, SGGW, Warszawa
  • Wariantowy projekt koncepcyjny zagospodarowania placu nad Parkingiem podziemnym na terenie części zachodniej Kampusu SGGW. Temat 508-02-0407-0003. Wolski P. i inni, Katedra Architektury Krajobrazu. WO i AK, SGGW, Warszaw

Ekspertyzy i nadzór

  • Ekspertyza dla Urzędu Miasta „Ocena Warszawskich placów zabaw” Umowa nr CK/B/X/3/3/U/304/2011 Z DNIA 17.06 2011. Kosmala M. wykonawcy: Gawłowska A., Rosłon-Szeryńska E., Katedra Architektury Krajobrazu WOIAK, SGGW, Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  • Waloryzacja wybranych skwerów i zieleńców warszawskich w oparciu o opracowanie „Metodyka waloryzacji zasobu parków i zieleńców Warszawy”, kierownik tematu: Maksymiuk G., pozostali autorzy: Szulczewska B., Giedych R., Kosmala M, Łukaszkiewicz J., Szumański M., Gadomski K., Stachura P., Katedra Architektury Krajobrazu WOIAK, SGGW, Warszawa Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy
  • Majda T. Wałdykowski P. "Kryteria opracowania typologii terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zakresu ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które należy określać dla tych terenów" Katedra Architektury Krajobrazu WOIAK, SGGW