Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Wykaz

W 2013 roku w Katedrze Architektury Krajobrazu prowadzono badania w zakresie teoretycznych i metodycznych podstaw studiów, projektów i realizacji z zakresu ochrony oraz kształtowania krajobrazu współczesnego i historycznego. Pozwoliły one na specjalizację w problematyce:
a) kształtowania układów przyrodniczych w miastach i obszarach metropolitalnych,
c) projektowania środowiskowego, które jako specjalność ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania terenów otwartych i terenów zieleni miejskiej w sposób sprzyjajacy pełnieniu przez nie funkcji zarówno społecznych, jak i przyrodniczych.

Realizowane obecnie w Katedrze prace doktorskie:

- Długoński A.: Możliwości rozwoju terenów zieleni miasta Łodzi
- Rędzińska K.: Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa
- Dreksler B.: Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa.
- Jedraszko-Macukow: Ocena walorów fizjonomicznych krajobrazu na potrzeby planów miejscowych.
- Okołowicz M. w temacie: Metoda identyfikacji degeneracji terenów zieleni na przykładzie Warszawy.

W roku 2012 młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich realizowali badania:

- Mgr Dreksler Beata prowadziła badania w temacie: Analiza porównawcza wybranych programów rewitalizacyjnych w Polsce.
- Mgr Rędzińska Katarzyna prowadziła badania w temacie: Krajobraz Wilanowa zachodniego w ocenie jego mieszkanców.
- Mgr Długoński Andrzej prowadził badania w temacie: Badanie stanu zagospodarowania parków miasta Łodzi.

Badania prowadzone przez młodych naukowców rozwijają dyscyplinę ogrodnictwo – architektura krajobrazu i stanowią ważny przyczynek do nowej wiedzy na temat programów rewitalizacyjnych w Polsce oraz społecznych aspektów odbioru krajobrazu szybko rozwijających się dzielnic Warszawy.