Badania w KAK

 • Drukuj

Drukuj

Oferta

Katedra może wykonywać niżej wymienione opracowania:

 • projekty środowiskowe w skali urbanistycznej;
 • projekty obiektów terenów zieleni: parków, zieleńców, terenów zabaw dla dzieci, cmentarzy, itp.;
 • projekty zagospodarowania terenów zieleni osiedli mieszkaniowych;
 • inwentaryzacje szaty roślinnej;
 • opracowania ekofizjograficzne;
 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • plany ochrony parków krajobrazowych;
 • ekspertyzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu w skali regionu, miasta i miejsca;
 • opinie rzeczoznawcze i ekspertyzy z zakresu kształtowania terenów zieleni, np.: stanu zdrowotnego oraz stabilności drzew i drzewostanów, bezpieczeństwa na terenach zabaw, realizacji ogrodów na dachach, itp.

Świadczymy także pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych na realizację opracowywanych przez Katedrę zadań i tematów, poprzez:

 • wskazanie Funduszu lub Programu, z którego możliwe byłoby pozyskanie środków;
 • określenie zakresu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku;
 • przygotowywanie lub współprzygotowywanie różnego rodzaju opracowań niezbędnych do złożenia wniosku