Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

semestr 2

Materiałoznawstwo budowlane

Podstawy projektowania obiektów architektury krajobrazu 2

Przedmiot obieralny 1:
Grafika 2D zakres podstawowy
Grafika 2D zakres zaawansowany

semestr 3

Budowa obiektów architektury krajobrazu 1

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 1

Budownictwo

Przedmiot obieralny 3:
Grafika 3D
Komunikacja graficzna

semestr 6

Budowa i pielęgnowanie - ćwiczenia terenowe

semestr 4

Przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 2

Projekt obieralny 2:
2A - projektowanie zieleńców;
2B - projektowanie bulwarów i promenad

Budowa obiektów architektury krajobrazu 2

Historia sztuki ogrodowej

semestr 7

Podstawy kosztorysowania

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 4

Projekt obieralny 4:
4A - Projektowanie terenów osiedli mieszkaniowych
4B - Projektowanie terenów ośrodków wypoczynkowych

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

semestr 5

Budowa obiektów architektury krajobrazu 3

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 3

Konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

Projekt obieralny 3:
3A - Konserwacja i restauracja zabytkowych założeń ogrodowych
3B - Konserwacja i restauracja zabytkowej zieleni miejskiej

Podstawy gospodarki przestrzennej