Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

semestr 5

Budowa obiektów architektury krajobrazu 3

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 3

Konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

Projekt obieralny 3:
3A - Konserwacja i restauracja zabytkowych założeń ogrodowych
3B - Konserwacja i restauracja zabytkowej zieleni miejskiej

Podstawy gospodarki przestrzennej