Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

semestr 2

Materiałoznawstwo budowlane

Podstawy projektowania obiektów architektury krajobrazu 2

Przedmiot obieralny 1:
Grafika 2D zakres podstawowy
Grafika 2D zakres zaawansowany