Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

semestr 1

Projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Planowanie przestrzenne 1

Techniki cyfrowe w projektowaniu

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Projektowanie konserwatorskie krajobrazów historycznych, Sporządzanie planów ochrony

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Ekonomiczne problemy projektowania krajobrazu, Budowa i konserwacja dróg i nawierzchni parkowych

semestr 2

Planowanie przestrzenne 2

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Projektowanie zielonej infrastruktury specjalizacyjny, Analiza dzieła architektury krajobrazu, Fizjografia planistyczna

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Kształtowanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej, Kształtowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

semestr 3

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Fizjonomiczne aspekty projektowania krajobrazu, Projektowanie przestrzeni publicznych specjalizacyjny, Projektowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Budowa i eksploatacja zielonych dachów, Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim