semestr 2

  • Drukuj

Planowanie przestrzenne 2

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Projektowanie zielonej infrastruktury specjalizacyjny, Analiza dzieła architektury krajobrazu, Fizjografia planistyczna

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Kształtowanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej, Kształtowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży