semestr 1

  • Drukuj

Projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Planowanie przestrzenne 1

Techniki cyfrowe w projektowaniu

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Projektowanie konserwatorskie krajobrazów historycznych, Sporządzanie planów ochrony

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Ekonomiczne problemy projektowania krajobrazu, Budowa i konserwacja dróg i nawierzchni parkowych