Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Pracownicy

Kierownik Katedry

dr inż. Marzena Suchocka +48 (22) 59-32-190

Sekretariat Katedry

mgr inż. Krzysztof Gadomski +48 (22) 59-32-191

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Agata Cieszewska +48 (22) 59-32-187
dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk +48 (22) 59-32-201
dr hab. inż. Renata Giedych +48 (22) 59-32-209
dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz +48 (22) 59-32-207
dr hab inż. Edyta Rosłon-Szeryńska +48 (22) 59-32-207

Adiunkci

dr Joanna Adamczyk +48 (22) 59-32-213
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz +48 (22) 59-32-200
dr inż. Agnieszka Gawłowska +48 (22) 59-32-207
dr inż. Kinga Kimic +48 (22) 59-32-208
dr inż. Gabriela Maksymiuk +48 (22) 59-32-187
dr Piotr Wałdykowski +48 (22) 59-32-213
dr inż. Magdalena Błaszczyk +48 (22) 59-32-197
dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak +48 (22) 59-32-209

Doktoranci

mgr inż. Joanna Kosno-Jończy

Asystenci

mgr inż. Jakub Botwina +48 (22) 59-32-203
mgr inż. Maciej Wasilewski