Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Pracownicy

Kierownik Katedry

dr inż. Jan Łukaszkiewicz +48 22 59 321 90

Sekretariat Katedry

mgr inż. Krzysztof Gadomski +48 22 59 321 91

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Barbara Szulczewska, prof. nadzw. +48 22 59 322 11
prof. dr hab. Marek Kosmala, prof. nadzw. +48 22 59 321 93
dr hab. Marek Szumański, prof. nadzw. +48 22 59 322 10

Adiunkci

dr Joanna Adamczyk +48 22 59 322 13
dr Agata Cieszewska +48 22 59 321 87
dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk +48 22 59 322 01
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz +48 22 59 322 00
dr inż. Agnieszka Gawłowska +48 22 59 322 07
dr inż. Renata Giedych +48 22 59 322 09
dr inż. Kinga Kimic +48 22 59 322 08
dr inż. Gabriela Maksymiuk +48 22 59 321 87
dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska +48 22 59 322 03
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska +48 22 59 322 07
dr inż. Tomasz Majda +48 22 59 322 09
dr inż. Marzena Suchocka +48 22 59 321 97
dr Piotr Wałdykowski +48 22 59 321 87
dr inż. Magdalena Błaszczyk +48 22 59 321 97

Doktoranci

mgr inż. Hanna Szumilas doktorant +48 22 59 322 13
mgr inż. Maciej Wasilewski doktorant +48 22 59 322 13
mgr inż. Anna Janus doktorant +48 22 59 322 13
mgr inż. Marta Potocka doktorant +48 22 59 322 13