Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Asystenci

mgr inż. Zuzanna Bartman

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

mgr inż. architekt krajobrazu
nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/55
tel. 22 59-32-203
e-mail:

Badania 

- Projektowanie i rewaloryzacja zabytkowych ogrodów parków historycznych
- Projektowanie przestrzeni publicznych i ogrodów prywatnych
- Wykorzystanie gatunków roślin o charakterze naturalizującym w przestrzeniach publicznych

Dydaktyka

- Projektowanie przestrzeni publicznych i ogrodów przydomowych
- Projektowanie ogrodów na powierzchniach architektonicznych
- Budowa drobnych form architektonicznych
- Pielęgnacja terenów zieleni (dokumentacja techniczna i inwentaryzacje zieleni)
- Podstawy projektowania w zakresie architektury krajobrazu