Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Kierownik Katedry

dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Ilustracja kontaktu

Zainteresowania badawcze: wzrost drzew w warunkach miejskich, kształtowanie zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność - infrastruktura techniczna; budowa, funkcjonowanie i pielęgnacja dachów zielonych w warunkach krajowych.

CV (pobierz)