Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Barbara Szulczewska, prof. nadzw.

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, przestrzenne problemy rozwoju zrównoważonego, plany ochrony, kształtowanie struktury przyrodniczej miast i regionów; ostatnio: koncepcja zielonej infrastruktury i problemy jej wdrażania, rolnictwo miejskie

CV (pobierz)