Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Marek Kosmala, prof. nadzw.

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: budowa i pielęgnowanie parków i ogrodów, zasady ochrony i pielęgnowania drzew na terenach miejskich, kształtowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

CV (pobierz)