Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Marek Szumański, prof. nadzw.

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: leksyka kształtowania krajobrazu w planowaniu miejscowym, metodyka oceny zasobów wypoczynkowych miast, wyznaczniki wartości dzieła architektury krajobrazu, podstawy metodyczne analizy zielonej infrastruktury

CV (pobierz)