Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Beata Gawryszewska

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

Dr hab. nauk rolniczych/ Specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 13, pokój 38
tel. 22 59-32-216
e-mail: beata_gawryszewska[at]sggw.edu.pl

Badania 

Dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska Specjalizuje się w teorii przestrzeni zamieszkiwanych, semiologii ogrodu oraz w działaniach z zakresu kształtowania, animacji i rewitalizacji przestrzeni społecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli ogrodu w procesach kształtowania przestrzeni zamieszkiwania i rewitalizacji. Jest badaczką miejsc oddolnie kreowanych warszawskich ogrodów i nieużytków miejskich, współtwórczynią i propagatorką Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego, postulującego budowanie zrównoważonego miejsca zamieszkania w otoczeniu ogrodów wspólnotowych i naturalnej przyrody miasta.

Jest autorką projektów i realizacji przestrzeni publicznych, i społecznych z udziałem wspólnot lokalnych oraz ogrodów przydomowych, a także licznych publikacji naukowych i popularnych na temat sztuki ogrodowej, społecznych podstaw gospodarowania przestrzenią i rewitalizacji przestrzeni miejskich.

Dydaktyka

Dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu społecznych i kulturowych podstaw gospodarowania przestrzenią i projektowania krajobrazu oraz teorii architektury krajobrazu, i metodyki badań właściwych dla architektury krajobrazu, i gospodarki przestrzennej na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest odpowiedzialna za dydaktykę projektowania w architekturze krajobrazu w ramach Pracowni specjalizacyjnej Sztuki ogrodu i krajobrazu na II sem. studiów magisterskich na kierunku architektura krajobrazu oraz wybrane seminaria dyplomowe i magisterskie na kierunku architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.