Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Stopień naukowy / obszar nauk

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 33, pokój 340
tel. 22 59-35-381
e-mail: jozef_mosiej[at]sggw.edu.pl

Badania 

- Środowiskowe uwarunkowania rozwoju obszarów niezurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem
  roli infrastruktury technicznej w kształtowaniu zasobów środowiska
- Zastosowanie inżynierii ekologicznej w rekultywacji środowiska, zapobieganiu zanieczyszczeniom
  oraz w kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich i zurbanizowanych

Dydaktyka

- Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i rozwój zrównoważony (Ochrona środowiska)
- Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich/niezurbanizowanych
  (Technologie energii odnawialnej, Gospodarka przestrzenna)
- Podstawy infrastruktury technicznej (Ochrona środowiska)
- Inżynieria krajobrazu (Architektura krajobrazu)
- Melioracje obszarów chronionych i ekologicznie zagrożonych (Inżynieria środowiska i Budownictwo)
- Ochrona środowiska (Weterynaria, Technologie energii odnawialnej)
- Environmental Protection (Veterinary Medicine)
- Ecological Engineering in Environmental Protection (Ochrona środowiska - RME)
- Sustainable Baltic Region (ERASMUS)
- Ecosystem Health & Sustainable Agriculture (ERASMUS)-