Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

Kierownik Katedry

dr inż. Marzena Suchocka +48 22 59 321 97

Sekretariat Katedry

mgr inż. Krzysztof Gadomski +48 22 59 321 91

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Marek Kosmala, prof. nadzw. +48 22 59 321 93

Adiunkci

dr Joanna Adamczyk +48 22 59 322 13
dr Agata Cieszewska +48 22 59 321 87
dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk +48 22 59 322 01
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz +48 22 59 322 00
dr inż. Agnieszka Gawłowska +48 22 59 322 07
dr inż. Renata Giedych +48 22 59 322 09
dr inż. Kinga Kimic +48 22 59 322 08
dr inż. Jan Łukaszkiewicz +48 22 59 322 07
dr inż. Gabriela Maksymiuk +48 22 59 321 87
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska +48 22 59 322 07
dr Piotr Wałdykowski +48 22 59 321 87
dr inż. Magdalena Błaszczyk +48 22 59 321 97

Doktoranci

mgr inż. Anna Janus doktorant +48 22 59 322 13

Asystenci

mgr inż. Jakub Botwina asystent +48 22 59 322 03
mgr inż. Zuzanna Bartman asystent +48 22 59 322 03