Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

Kierownik Katedry

dr inż. Marzena Suchocka +48 (22) 59-32-190

Sekretariat Katedry

mgr inż. Krzysztof Gadomski +48 (22) 59-32-191

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Beata Gawryszewska +48 (22) 59-32-216
prof. dr hab. inż. Józef Mosiej +48 (22) 59-35-381

Adiunkci

dr Joanna Adamczyk +48 (22) 59-32-213
dr Agata Cieszewska +48 (22) 59-32-187
dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk +48 (22) 59-32-201
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz +48 (22) 59-32-200
dr inż. Agnieszka Gawłowska +48 (22) 59-32-207
dr inż. Renata Giedych +48 (22) 59-32-209
dr inż. Kinga Kimic +48 (22) 59-32-208
dr inż. Jan Łukaszkiewicz +48 (22) 59-32-207
dr inż. Gabriela Maksymiuk +48 (22) 59-32-187
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska +48 (22) 59-32-207
dr Piotr Wałdykowski +48 (22) 59-32-213
dr inż. Magdalena Błaszczyk +48 (22) 59-32-197

Doktoranci

mgr inż. Anna Janus +48 (22) 59-32-213

Asystenci

mgr inż. Jakub Botwina +48 (22) 59-32-203