Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr Agata Cieszewska

Ilustracja kontaktu

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu - Członek Zarządu,Sekretarz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju - członek zespołu