Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk

Ilustracja kontaktu

działalnosć naukowa: historia sztuki ogrodowej w Polsce w wieku XIX., historia, kompozycja i zasoby roślinne polskich ogrodów botanicznych jako szczególnych obiektów architektury krajobrazu, współzależność zasobów i kolekcji roślinnych założeń ogrodowych i parkowych oraz ogrodów botanicznych i firm ogrodniczych na ziemiach Polski w XIX wieku

CV (pobierz)