Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: historia (tradycja), forma (struktura przestrzenna, gatunkowa) i funkcja (wszechstronne wykorzystanie) elementów i układów ogrodowych towarzyszących ciągom komunikacyjnym (zadrzewienia przyuliczne, drogowe, aleje); główna domena: Warszawa, aleje, drzewa owocowe; pielęgnowanie i konserwacja parków i ogrodów

CV (pobierz)