Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Renata Giedych

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych, podstawy prawne kształtowania krajobrazu, ochrona przyrody w miastach, zielona infrastruktura w obszarach zurbanizowanych

CV (pobierz)