Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Gabriela Maksymiuk

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: zarządzanie terenami wypoczynkowymi w miastach, ekonomiczne metody wyceny wartości rynkowych miejskich terenów zieleni, zielona infrastruktura w miastach

CV (pobierz)