Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

Ilustracja kontaktu

zainteresowania badawcze: arborystyka, roślinność / elementy przyrodnicze w przestrzeni zabaw dla dzieci i w odbiorze społecznym, ekonomiczne aspekty projektowania i realizacji terenów zieleni

CV (pobierz)