Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Kontakt

Katedra Architektury Krajobrazu

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

adres:
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37 (III p.)
sekretariat: pokój 3/51

tel. +48 (22) 59-32-191
fax +48 (22) 59-32-192
e-mail: kak[at]sggw.edu.pl

KAK na FB