Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Publikacje

2015

Szulczewska B. (red.), 2015. Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta (plik .pdf)

 

MAKSYMIUK G., SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., CIESZEWSKA A. 2015. From "Green Wedges" to "Green Infrastructure" - Back to the Future? In: G. Niin and H. Mishra (eds.) Landscapes in Flux. Estonian University of Life Sciences, Tartu, 2015. s.  94-100. ISBN 9789949536979
"Green Wedges" to "Green Infrastructure" (plik. pdf)

2014

Maksymiuk G., Stiles R., Adamczyk-Mucha K., Andreucci, M., Di Carlo F., Granello G., Martinho Da Silva I., Perez D., Stauskis G., Tagliacollo E., Tasheva M., Tisma A., Zagari F., 2014: Rethinking the Roman Landscape. Urban and Peri-Urban Landscapes. [In:] Stiles R. et al. (eds.), 2014: Rome's Landscape. Le:Notre Institute, Vienna, 2014: s. 106 - 159; ISBN: 978-90-820558-1-8
Rethinking the Roman Landscape. Urban and Peri-Urban Landscapes (plik. pdf)

Lata 2012-2013 

Vries De J., Stiles R., Ortaçeşme V., Atik M., Maksymiuk G., Mertens E. 2013: Urban Landscapes and Peri-urban Sprawl. [In:] R. Stiles et al. (eds.) Antalya's Landscape. Le:Notre Institute, pp.: 182-217. ISBN:978-90-820558-0-1
Urban Landscapes and Peri-urban Sprawl (plik. pdf)

1) monografie;

ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Nasadzenia zastępcze drzew w miastach – główne problemy z decyzjami administracyjnymi [w:] T. Bergier, J. Kronenberg P. Lisicki, (red.) Zrównoważony rozwój - zastosowania: Przyroda w mieście - rozwiązania, 4/2013: 26-37 (rozdział w monografii polskiej)

ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Replacement tree planting in cities: key problems related to administrative decisions. [in:] T. Bergier, J. Kronenberg P. Lisicki, (ed.) The Sendzimir Foundation. Sustainable development applications journal (Nature in the city - solutions), no 4, 2013: 26-37 (rozdział w monografii angielskiej)

FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Jeden pomnik, jedno drzewo – znaczenie dominanty-elementu wolnostojącego we wnętrzu urbanistycznym. [w:] Element szczególny w otoczeniu - tożsamość miejsca [A Special Element in its Surroundings; The Identity of Place]: 20-53. Wyd. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa (rozdział w monografii).

GIEDYCH R., PONIŻY L., 2013. Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania, w: Kosmala M. (red.) Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość?, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń, s.23-33 (rozdział w monografii)

2) publikacje w czasopismach naukowych - podać czy czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH);

CIESZEWSKA A. GIEDYCH R., WAŁDYKOWSKI P., ADAMCZYK J., MAKSYMIUK G., 2013. Inwentaryzacja liniowych elementów infrastruktury turystycznej na potrzeby rozwoju funkcji rekreacyjnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów. Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Tom XXXIV. s. 27–33

DOLATOWSKI J., DUDEK-KLIMIUK J. 2013. The tree nurseries of old Galicia and neighbouring regions – the source of plants introduced to the parks of western Ukraine. [w:] Zbereżennja ta rekonstrukcija botanicznych sadiw i dendroparkiw w umowach stałogo rozwytku (Boijko N.S. red.). Biła Cerkwa, 23–26 weresnja 2013, ss. 181–185.

DUDEK-KLIMIUK J., DOLATOWSKI J. 2013. Kolekcje drzew i krzewów w Zarzeczu Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61:53-69.

DUDEK-KLIMIUK J. 2013. Krzewy wczesnej introdukcji i ich rola w kształtowaniu krajobrazu i tożsamości miejsca. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, tom II, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ss.208–2013.

FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., GAWŁOWSKA A., ŁUKASZKIEWICZ J., ROSŁON-SZERYŃSKA E. 2012. Problemy rewaloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Czasopismo techniczne nr 8., 6A-2012, zeszyt 19 rok 109, str. 145-166. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Monografia pt. Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta [Historical and contemporary garden in city landscapes]

FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2012. Obsadzanie dróg drzewami owocowymi w Polsce – tradycja i współczesność (XIX / XX w.) [w:] Czasopismo Techniczne, Zeszyt 30/109. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków: 127-136. (opublikowane w 2013 r.) (JCR 6)

GAWŁOWSKA A., ROSŁON-SZERYŃSKA E. 2013. Poznawczy i twórczy potencjał roślin w przestrzeni zabawy dziecka i jego wykorzystanie na przykładzie publicznych placów zabaw w Warszawie Episteme, Kraków nr 20/2013, Tom II, str.23-33

ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby gospodarki drzewostanami miejskimi [Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application in urban planting]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego PTD No 61: 87-95 (JCR 2)

ROSŁON-SZERYŃSKA E., GAWŁOWSKA A. 2013. Rola i funkcja roślin w ogrodzie przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych w Warszawie. Episteme, Kraków nr 20/2013, Tom II, str. 217-229

WAŁDYKOWSKI P., CIESZEWSKA A., GIEDYCH R., ADAMCZYK k J., 2013. Utrudnienia i konflikty na szlakach turystycznych – ich uwarunkowania i znaczenie w kształtowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 15. Zeszyt 37 / 4 / 2013, str. 339-345

3) inne;

GAWŁOWSKA A., ROSŁON-SZERYŃSKA E. 2013 Poznawczy i twórczy potencjał roślin w przestrzeni zabawy dziecka i jego wykorzystanie na przykładzie publicznych placów zabaw w Warszawie. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa Ziemia Roślina Człowiek Kraków 11-12 września 2013, str.46, materiały konferencyjne

ROSŁON-SZERYŃSKA E., GAWŁOWSKA A 2013 Rola i funkcja roślin w ogrodzie przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych w Warszawie. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa Ziemia Roślina Człowiek Kraków 11-12 września 2013, str.165, materiały konferencyjne

FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Wykorzystanie drzew i krzewów owocowych w krajobrazie miasta [The use of fruit trees and scrubs in town's landscape]. [w:] Zielone miasto - osobowość miejsca: 5-18. Wyd. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa (recenzowana).

FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J., 2013. Dynamika przekształceń drzewostanów w parkach historycznych Królikarnia i Ursynów w Warszawie. [w:] Mat. konf. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r.: 184-186. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań;

ŁUKASZKIEWICZ J., 2013. Szacowanie wieku drzew ulicznych na podstawie wybranych parametrów dendrometrycznych. [w:] Mat. konf. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r.: 183-184. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań;

4) referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych;

1. CIESZEWSKA A., GIEDYCH R., WAŁDYKOWSKI P. 2013 Public participation in a forest recreation planning process in Warsaw Metropolitan Area “Urban Forestry in Transition – addressing the needs of changing societies” CARE-FOR-US II and Green Man project conference, Org. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, 09-11.10.2013 (referat)
2. CIESZEWSKA A. 2013 Green Belt in Warsaw Metropolitan “Polish-Japan Seminar”, Org. Warsaw University of Life Sciences, Department of Landscape Architecture, Poland, 18.11.2013 (referat)
3. DŁUGOŃSKI A., SZUMAŃSKI M. 2013 Założenia do parametryzacji zielonej infrastruktury. Ogólnopolska konferencja „Zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury” Org. Katedra Architektury Krajobrazu w SGGW i Polaska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Warszawa, 13-14 grudnia 2013 (referat)
4. DUDEK-KLIMIUK J. Rośliny wczesnej introdukcji i ich rola w kształtowaniu krajobrazu i tożsamości miejsca. Referat na Międzynarodowej XX - jubileuszowej konferencji naukowej z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej pt. „Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona)” zorganizowanej przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu, (Politechnika Krakowska Im. T. Kościuszki) oraz Sekcję Sztuki I Architektury Ogrodowej, Komisji Urbanistyki I Architektury O/Pan W Krakowie I Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie. 14-16 listopada 2013 roku w Krakowie (sesja I, 14 listopada 2013 r.)
5. FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Wykorzystanie drzew i krzewów owocowych w krajobrazie miasta. [w:] 14 Ogólnopolska Konferencja: Zielone miasto - osobowość miejsca, Warszawa, 29-30 sierpnia 2013. Org. Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. (referat)
6. FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Jeden pomnik, jedno drzewo – znaczenie dominanty-elementu wolnostojącego we wnętrzu urbanistycznym. [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna KRAJart: Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejsca [A Special Element in its Surroundings; The Identity of Place]. Zakopane 10-13 września 2013 r. Org. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury (referat)
7. FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J., 2013. Dynamika przekształceń drzewostanów w parkach historycznych Królikarnia i Ursynów w Warszawie. [w:] Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r. Org. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (referat)
8. FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Identyfikacja kompozycji parku podworskiego w odniesieniu do malarstwa Jacka Malczewskiego. [w:] Międzynarodowa XX-jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej: Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona) [Contemporary status of historic gardens (value determination of garden art works and their preser vation)]. Kraków, 14-15-16 listopada 2013 r. Org. Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki; Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (referat)
9. FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B. 2013. Udział roślinności drzewiastej w komponowaniu przestrzeni miasta – funkcja i forma [The application of dendroflora in the composition of the urban space - the function and the form]. In: www.zielenkatowice.pl. Mat. konf.: III Międzynarodowa Konferencja: Zieleń miejska Katowice 2013 [International Conference: City Green Aeras Katowice]. Katowice, 13-14 czerwca 2013. Org. i wyd. Zakład Zieleni Miejskiej Katowice i Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice (referat)
10. GAWŁOWSKA A, ROSŁON-SZERYŃSKA E Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa Ziemia Roślina Człowiek Kraków 11-12 września 2013 Wystąpienie 1: Poznawczy i twórczy potencjał roślin w przestrzeni zabawy dziecka i jego wykorzystanie na przykładzie publicznych placów zabaw w Warszawie; Wystąpienie 2. Rola i funkcja roślin w ogrodzie przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych w Warszawie.
11. GIEDYCH R., CIESZEWSKA A., WAŁDYKOWSKI P. 2013 Towards new recreational functions of suburban forests – Warsaw Promotional Complex case study “Urban Forestry in Transition – addressing the needs of changing societies” CARE-FOR-US II and GreenMan project conference, Org. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, 09-11.10.2013 (referat)
12. GIEDYCH R., PONIŻY L. 2013 Allotment gardens as a subject of spatial and ecological research – selected examples of polish cities. “International Conference Urban allotment Gardens in European Cities”, Org.Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, 15-17.09.2013 (referat plenarny)
13. GIEDYCH R., CIESZEWSKA A. 2013 To conserve or to develop: the measures of nature conservation in urban areas. „Landscape Dynamics Along Environmental Gradients” Org.US-IALE (U.S. Regional Association of the International (referat)Association for Landscape Ecology), Austin, Texas, USA,14-18.04.2013 (referat)
14. GIEDYCH R., MAKSYMIUK G. 2013 The concept of green infrastructure – implementation measures applied in Poland, „First Congress of the Society for Urban Ecology (SURE)”, Org. Humboldt University, Berlin, Niemcy, 25-27.07.2013 (referat)
15. GIEDYCH R. 2013 Urban agriculture: structure, functions, future challenges „Global Landscapes Forum”, Org. United Nations Framework Convention on Climate Change COP19, Warsaw, Poland, 16-17.11.2013 (referat)
16. GIEDYCH R. 2013 Development of Warsaw recreational areas “Polish-Japan Seminar”, Warsaw University of Life Sciences, Department of Landscape Architecture, Poland, 18.11.2013 (referat)
17. GIEDYCH R. 2013 Kształtowanie zieleni w przestrzeni publicznej na przykładzie uzdrowisk „Uzdrowiska górskie i podgórskie” Org. Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Szczawnica, 08-09.11.2013 (referat)
18. GIEDYCH R. 2013 Prawno – administracyjne aspekty zarządzania zielenią w miastach „Elementy zarządzania zielenią w przestrzeni miejskiej na potrzeby projektów społecznych” konferencja szkoleniowa zespołu projektowego „Licz na zieleń” Org. Fundacja Sendzimira, Obory k. Konstancina, 18.06.2013 (referat)
19. Łukaszkiewicz J. 2013. Szacowanie wieku drzew ulicznych na podstawie wybranych parametrów dendrometrycznych. [w:] Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r. Org. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (referat)
20. PONIZY L., GIEDYCH R. 2013 Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miasta na przykładzie Poznania i Warszawy, „Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta. Ogrody działkowe w systemie społeczno-przyrodniczym miasta” IX konferencja Naukowo-Techniczna, Org. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 10-11.10.2013 r. (rerferat)
21. Hamburg to dopisze GABI
22. MAKSYMIUK G. 2013 Management of recreational areas in Warsaw, “Polish-Japan Seminar”, Org.Warsaw University of Life Sciences, Department of Landscape Architecture, Poland, 18.11.2013 (referat)
23. SZULCZEWSKA B., CIESZEWSKA A., GIEDYCH R., MAKSYMIUK G. 2013 Warsaw University of Life Sciences Research Group. What could we bring to the Horizon 2020 bid? “Horizon 2020 EU research workshop”, Liverpool, Wielka Brytania, 15.05.2012 (referat)
24. SZULCZEWSKA B. 2013 Urban Natural System concept and its implementation in Warsaw “Polish-Japan Seminar”, Org. Warsaw University of Life Sciences, Department of Landscape Architecture, Poland, 18.11.2013 (referat)
25. WAŁDYKOWSKI P., CIESZEWSKA A., GIEDYCH R., ADAMCZYK J., MAKSYMIUK A. 2013 Utrudnienia, konflikty i udogodnienia na szlakach turystycznych – ich uwarunkowania i znaczenie w kształtowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na przykładzie LKP lasy Warszawskie, "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych", Cedzyna k.Kielc, Org. Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 09-11.09.2013 (referat)

5) audycje radiowe:

GAWŁOWSKA A. Wywiad dla radia Kolor „Warszawskie place zabaw – raport z oceny” – emisja 4.04 2013
SZULCZEWSKA B. Udział w audycji z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” – spotkanie pod hasłem „Jak rozmawiać o zieleni” – emisja 14.11.2013

6) publikacje popularyzujące wiedzę:

DUDEK-KLIMIUK J. 2013 Wykłady z przedmiotu: Warszawska zieleń miejska na Podyplomowych Studiach Varsavianistycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).
GAWŁOWSKA A. 2013 Budujemy ścieżki, schody, podesty. Wydawnictwo „Działkowiec” Warszawa, 52 strony ISBN:978-83-89615-69-5
GAWŁOWSKA A. 2013 Taras wentylowany. „Działkowiec” nr 03(751) marzec 2013 str. 24-25
GAWŁOWSKA A., ŻOŁNIERCZUK M. 2013 Natura i tajemniczość na placach zabaw. Zieleń Miejska nr 9 (77), Wrzesień 2013, str. 24-26
GAWŁOWSKA A., ŻOŁNIERCZUK M. 2013 Ekstremalna miejska dżungla. Zieleń Miejska nr 11 (79), Listopad 2013, str. 32-34
ŁUKASZKIEWICZ J. 2013. Kładki i mostki. Działkowiec Nr 12(760): 21-23

 

Rok 2011

Czasopisma naukowe

 • Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Gawłowska A., Rosłon-Szeryńska E., 2011 Problemy rewaloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie Czasopismo Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Jaszczak A.A.Dreksler B.2011 Identification of distinguishing features of cultural landscape in revitalization projects Ann. Warsaw Agriculi. Univ. – SGGW. Horticult. Landsc.Architect 32, s. 23-44.
 • Kimic K. 2011Priorytety przyrodnicze i społeczne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych kompleksu Emshcer Landschaftspark w Niemczech Architektura krajobrazu, Studia i prezentacje, (red. Borcz Z.), nr 3(32)2011, Wrocław.
 • Kimic K. 2011Rewitalizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych – zakres potrzeb , a możliwości dofinansowania z funduszy UE. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast. Problemy rozwoju miast. (red. Werner W.A.), zeszyt 3/2010, s. 56-62.
 • Rosłon-Szeryńska E, Sikorski P. 2011 Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich cz. 1. Ochrona różnorodności biologicznej zadrzewień a ich pielęgnacja. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych zesz. Nr 562, s:197-205
 • Rosłon-Szeryńska E, Sikorski P. 2011Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich cz. 1. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych zesz. Nr 562, s:207-220
  Suchocka M. 2011Wpływ biotycznych warunków siedliskowych na stan drzew na terenach budowy oraz po zakończeniu inwestycji. Człowiek i Środowisko 35 (3-4), s. 19-34.
 • Suchocka M. 2011Wpływ zmiany warunków siedliskowych na stan drzewostanu na terenach inwestycji. Człowiek i Środowisko 35 (1-2).s. 73-91.
 • Warcholińska A., Fortuna-Antoszkiewicz B. 2011 The use of flora in seasonal decorations of urban public space based on the example of the Royal Route in Warsaw Ann. Warsaw Agriculi. Univ. – SGGW. Horticult. Landsc.Architect32, s. 53-61.

Monografie lub rozdziały w monografiach

 • Cieszewska A., Giedych R.2011: Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia [w:] Wpływ wybranych współczesnych trendów w turystyce i rekreacji na planowanie turystyczne w gminie Wydawnictwo SGGW Warszawa s. 19-34
 • Giedych R. 2011 Przyroda w idei ładu przestrzennego [w:] Polska przyroda – dar i obowiązek red. Keder R., Hyska M., Komornik K. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa s. 122-127
 • Giedych R. 2011 Sustainable Development Policies for Minor Deprived Urban Communities [w:] Strategic cultural heritage polices, Stary Sacz, Poland McGraw-Hill Mediolan s, 131-140
 • Giedych R., Wiszniewska A. 2011Tourism as a factor of multifunctional development, Sepopol Poland [w:] Minor Communities and Natural and Cultural Heritage: an Asset or a Liability McGraw-Hill Mediolan s. 59-68
 • Gorczyca E., Buchwał A., Korpak J., Wrońska-Wałach D., Wałdykowski P. 2011 Procesy kształtujące rzeźbę górnych części zlewni potoków gorczańskich - w świetle analizy dendrogeomorfologicznej [w:] Georóżnorodność rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji im A. Mickiewicza w Poznaniu2011, Poznań , s.60
 • Kimic K 2011Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku. [w:] Struktura przestrzeni osiedli mieszkaniowych jako podstawa kształtowania ich zagospodarowania przestrzennego – wybrane koncepcje podziału przestrzeni osiedlowych. Wydawnictwo SGGW Warszawa s. 93-101
 • Kosmala M. (red.) 2011 Miasta wracają nad wodę Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń s.241
  Kosmala M., Okołowicz M. 2011 Przestrzenie nadrzeczne agorą współczesnego miasta Badania [w:] Miasta Wracają nad Wodę Polskie Zrzeszenie 2011, Inżynierów i Techników Sanitarnych Toruń str. 65-85
 • Kosmala M., Okołowicz M. 2011Badania nad wykorzystaniem wypoczynkowym terenów nadrzecznych w Warszawie [w:] Miasta Wracają nad Wodę Polskie Zrzeszenie 2011, Inżynierów i Techników Sanitarnych Toruń str.47-63
  Rosłon-Szeryńska E. 2011 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, red. Zinowiec Cieplik K. [w:] Skrypt dla studentów arch. kraj. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Siedlce
 • Szczepanowska H.B., Suchocka M. 2011 Przyroda w mieście [w:] Polska przyroda – dar i obowiązek red. Keder R., Hyska M., Komornik K. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa s. 88-93
  Szulczewska B. Giedych R. (red.) 2011 Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku Wydawnictwo SGGW Warszawa s. 140
 • Szulczewska B. Giedych R. 2011 Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku [w:] Główne problemy i tendencje kształtowania zieleni osiedlowej w Polsce w XX i XXI wieku Wydawnictwo SGGW Warszawa s.7-21
 • Szumański M. Kaźmierczak A. 2011 Leksyka kształtowania krajobrazu w planowaniu miejscowym (wybór pojęć) Wydawnictwo SGGW Warszawa s. 93
  Wałdykowski P. 2011Przekształcanie rozcięć dróg i ścieżek w katenach stokowych gór średnich na przykładzie Gorców [w:] Georóżnorodność rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji im A. Mickiewicza w Poznaniu2011, Poznań s. 163

 

Lata 2009 -2008

Czasopisma recenzowane o zasięgu międzynarodowym

 • Cieszewska A., 2008: Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w ksztaltowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu T. XXI, str. 239-250 [publikacja nie zgloszona w roku 2008] [pkt.4
 • Cieszewska A., 2009: Strategia rozwoju turystyki na terenach cennych przyrodniczo. Studia i materialy centrum edukacji przyrodniczo - lesnej (Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education), vol. 4(23), str. 43-49 [pkt.4]
 • Dudek - Klimiuk J., Bronk M., 2009: Effect of construction of the Slodowiec Underground Station (A-20) on the closely neighbouring trees. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture and Landscape Architecture, 30, str. 137-148 [pkt.4]
 • Lukaszkiewicz J. 2009: Feasibility of dbh-based regression model in determining the age of streetside trees. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture and Landscape Architecture, 30, str. 183-188 [pkt.4]
 • Lukaszkiewicz J., Rybak K.,2009: Relacje pomiedzy krajobrazem miasta i terenów rolniczych na przykladzie zmian w Wilanowie Zachodnim. Acta Scientiarum Polonorum, seria: Administratio Locorum, 8 (2), str. 4 [pkt.4]
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Revalorization of the romantic park in Dobrzyca. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture and Landscape Architecture, 30, str. [pkt.4]
 • Maksymiuk G., 2009: Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas in relation to the twentieth century concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture and Landscape Architecture, 30, str. 291-300 [pkt.4]
 • Przemyslaw Wolski, 2009: Polska architektura krajobrazu w roku 2009. Architektura Krajobrazu (Landscape Architecture), 2, str. 4-11 [pkt. 4]
 • Roslon-Szerynska E., 2009: Using logic diagrams to determine a method for evaluation of probability of tree fall or break. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture and Landscape Architecture, 30, str. 78-94 [pkt.4]
 • Szulczewska B., 2008: Ekologia krajobrazu miasta: teoria i praktyki. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXI, str. 69-80 [publikacja nie zgloszona w roku 2008] [pkt.4]
 • Szulczewska B., 2009: Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba? Studia KPZK PAN, T. CXXIII, str. 89-96 [pkt.6]
 • Szulczewska B.,Zgierski K., 2009: Wskaznik terenów biologicznie czynnych jako instrument ksztaltowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego M. St. Warszawy. Biuletyn KPZK PAN, 240, str. 108-124 [pkt.4]

 

Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

 • Cieszewska A., Castro J, Bell S., 2009: Strategic planning of forest recreation and nature tourism. [w:] European forest recreation and tourism. Taylor&Francis, London [pkt.7]
 • Giedych R., 2009: Sustainable development targets and local participation in minor deprived communities. [w:] Legal basis of rural areas protection in Poland. McGraw-Hill, Mediolan [pkt.7]
 • Giedych R., Collins K., Brouver R., Strange N, 2009: Instruments for developing recreation and nature tourism in forests. [w:] European forest recreation and tourism. Taylor&Francis, London [pkt.7]
 • Giedych R.,2009: Environmental issues in spatial planning. [w:] Urban containment: the Italian approach in the European perspective. Maggioli, Mediolan [pkt.7]
 • Szulczewska B. Majda T., 2009: Nature and culture: The "Segregation or Integration" discourse. A choice for Vistula Valley Spatial Development in Warsaw. [w:] Deutshe Bundesstiftung Umwelt(DBU) und Deutshe Gesellschaft fur Landschaftskulture e.V (DGGL). Stadt-Kultur-Landschaft, Berlin-Osnabruck [pkt.7]

 

Monografia lub podręcznik akademicki w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

 • Kosmala M., Roslon-Szerynska E., Suchocka M., 2009: Metoda oceny kondycji drzew z uwzglednieniem bezpieczenstwa i uszkodzen mechanicznych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa [pkt.12]
 • Szczepanowska H.B., Sitarski M., Suchocka M., Kosmala M., Roslon- Szerzynska E., Borowski J., Olizar J., Pstragowska M., Dmuchowski W., Latos A., Bialecka-Kornatowska B., 2009: Metoda wyceny wartosci drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa [pkt.12]
 • Szczepanowska H.B., Sitarski M., Suchocka M., 2009: Wyznaczanie wspólczynników lokalizacji wykorzystywanych do metody wyceny wartosci drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa [pkt.12]

 

Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

 • Blaszczyk M., Kosmala M., 2009: Preferencje spoleczne wobec zieleni ulicznej i wybranych modeli roslinnych. [w:] Zielen w przestrzeni publicznej miast: funkcja - kreacja - identyfikacja. Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych, Oddzial Torun, Torun [pkt.3]
 • Kosmala M., 2009: Znaczenie spoleczne zieleni w przestrzeniu publicznej miast. [w:] Zielen w przestrzeni publicznej miast: funkcja - kreacja - identyfikacja. Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych, Oddzial Torun, Torun [pkt.3]
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych rezydencjonalnych zalozen ogrodowych w Polsce, teoria i praktyka postepowania [w:] Zalozenia rezydencjonalno-ogrodowe. Dziedzictwo narodu polskiego na tle europejskich wplywów kulturowych. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków [pkt.3]
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Walory krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur ochrona i mozliwosci wykorzystania dla potrzeb rozwoju uslug [w:] Zycie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur. Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego, Olsztyn [pkt.3]
 • Szulczewska B., 2009: Przyroda, srodowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym [w:] Gospodarka i Przestrzen. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków [pkt.3]
 • Szulczewska B., 2009: Zielen w miescie: identyfikacja, planowanie, zarzadzanie. [w:] Zielen w przestrzeni publicznej miast: funkcja - kreacja - identyfikacja. Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych, Oddzial Torun, Torun [pkt.3]

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE I INNE (suplementy, zeszyty specjalne, materiały konferencyjne, etc.)

 • Blaszczyk M., 2009: Osiedla Kopenhagi - zielen na wyciagniecie reki. Zielen Miejska 3 (24), str. 18-19
 • Blaszczyk M., Kosmala M., 2009: Rola i znaczenie drzew w krajobrazie - aleje przydrozne i przyuliczne. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8 (215), str. 35-38
 • Dreksler B., 2009: Collaboration at the heart of Guatemala City. IFLANewsletter http://www.iflaonline.org/administrator/components/com_tevent/files/32/IFLANews_83_July09.pdf
 • Dreksler B., 2009: Diane Menzies in Panama & Guatemala. IFLANewsletter http://www.iflaonline.org/administrator/components/com_tevent/files/14/IFLA_News_82_05-09.pdf
 • Dreksler B., 2009: Ogród dla psa. Pies dla ogrodu. Ogrody. Ogródki. Zielence 8 (124)
 • Dreksler B., 2009: Same dadza sobie rade (xeriscape gardens). Ogrody. Ogródki. Zielence 7 (123)
 • Gawlowska A., 2009: Bezpieczna piaskownica. Dzialkowiec 7 (707), str. 30-31
 • Gawlowska A., 2009: Ogród - miejsce integracji. Wychowanie w przedszkolu 9 (677), str. 14-16
 • Gawlowska A., 2009: Pielegnowanie drzew przyulicznych. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8 (215), str. 50-51
 • Gawlowska A., 2009: Rekreacja dla doroslych. Zielen miejska 12(33), str. 18-19
 • Gawlowska A., 2009: Rosliny i dzieci. Dzialkowiec 2 (702), str. 22-23
 • Gawlowska A., Blaszczyk M., 2009: Bezpieczenstwo dzieci na placu zabaw. Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesiecznik dla Szkól 4 (16), str. 4-5
 • Gawlowska A., Blaszczyk M., 2009: Edukacyjna rola roslin w ogrodzie szkolnym. Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesiecznik dla Szkól, 10 (22), str. 8-9
 • Gawlowska A., Blaszczyk M., 2009: Niekonwencjonalne wykorzystanie roslin w ogrodzie szkolnym. Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesiecznik dla Szkól 12 (24), str. 4-5
 • Gawlowska A., Blaszczyk M., 2009: Planowanie szkolnego placu zabaw - krok po kroku. Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesiecznik dla Szkól 3 (15), str. 4-5
 • Gawlowska A., Blaszczyk M., 2009: Rosliny w ogrodzie szkolnym - gatunki a bezpieczenstwo. Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesiecznik dla Szkól 6-7 (18-19), str. 12-14
 • Gawlowska. A., 2009: Przedszkolny ogród zabaw. Wychowanie w przedszkolu 6 (674), str. 12-16
 • Gawlowska.A., 2009: Nawierzchnie na placach zabaw. Materialy z Konferencji Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe, 19-20 listopada 2009, Poznan. Dendros, str. 23-26
 • Gawlowska.A., 2009: Rosliny w ogrodzie. Wychowanie w przedszkolu 8 (676), str. 16-19
 • Giedych R., 2009: Zielen miejska w swietle uwarunkowan prawnych. Zarzadzanie zielenia na przykladzie historycznych miast, III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ZIELEN MIEJSKA, Kraków, str.81-92
 • Kimic K., 2009: Obszary wsparcia z funduszy UE dla spóldzielni mieszkaniowych. Domy Spóldzielcze 7(704), str. 4-6
 • Kimic K., 2009: Osiedla mieszkaniowe a programy rewitalizacji. Domy Spóldzielcze 6(703), str. 4-7
 • Kosmala M., 2009: Place zabaw dla dzieci w swietle polskiego prawa: Ustawy - rozporzadzenia - normy - certyfikaty. Materialy z Konferencji Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe, 19-20 listopada 2009, Poznan. Dendros , str. 9-16
 • Kosmala M., 2009: Rola zieleni w ksztaltowaniu przestrzeni publicznych. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 10 (82) [w:] 10 (217), str.
 • Kosmala M., 2009: Technologie dla drzew, cz.1. Zielen Miejska 3 (24), str. 28-29
 • Kosmala M., 2009: Technologie dla drzew, cz.2. Zielen Miejska 4 (25), str. 28-31
 • Kosmala M., 2009: Technologie dla drzew, cz.3. Zielen Miejska 5 (26) str. 34-36
 • Kosmala M., 2009: Technologie dla drzew, cz.4. Zielen Miejska 6 (27) str. 28-30
 • Kosmala M., 2009: Zadrzewienia przydrozne i przyuliczne - od redaktora. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8 (215), str. 35
 • Kosmala M., 2009. Moda na bambusy. Zielen Miejska. 7-8 (28-29), str. 34-37
 • Kosmala M., 2009: Zasady, kryteria i sposób oceny stanu bezpieczenstwa placu zabaw. Materialy z Konferencji Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe, 19-20 listopada 2009, Poznan. Dendros, str. 17-22
 • Lukaszkiewicz J., 2009: Zadrzewienia przydrozne i przyuliczne. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8 (215), str. 41-44
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Klimat calorocznych ogrodów. Zielen Miejska 2(23), strony 14-15
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Ksztaltowanie i ochrona krajobrazu miejscowosci z uwzglednieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki. Nauka Przyroda Technologia, tom 3 zeszyt 1,str.1-9
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Ogrody zabaw. Zielen Miejska 10(31), str. 46-47
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Prawo dobrej kontynuacji. [w:] Zarzadzanie zielenia na przykladzie historycznych miast, III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ZIELEN MIEJSKA, Kraków, str. 101-113
 • Majdecka-Strzezek A., 2009: Sekrety Opolszczyzny. Zielen Miejska 7/8(28-29), str. 24-25
 • Maksymiuk G., Mabelis A. A., 2009: Public participation in green urban policy: two strategies compared. International Journal of Biodiversity Science & Management 5:2, str. 63-75
 • Roslon-Szerynska E., 2009: Najwazniejsze objawy utraty stabilnosci drzew przydroznych. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8(215), str. 34-49
 • Roslon-Szerynska E., 2009: Zasady doboru roslinnosci na terenach zabaw dla dzieci z uwzglednieniem aspektu bezpieczenstwa. Materialy z Konferencji Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe, 19-20 listopada 2009, Poznan. Dendros, str. 27-34.
 • Roslon-Szerynska E., 2009: Zasady ksztaltowania zadrzewien przyulicznych. Zeszyty komunalne [w:] Przeglad Komunalny 8 (80) [w:] 8 (215), str. 39-41
 • Suchocka M., 2009: System korzeniowy drzew w warunkach miejskich. Aura - Ochrona Srodowiska 11/09, str.15-17
 • Suchocka M., 2009: Zdolnosci regeneracyjne drzew i ich odpornosc na uszkodzenia w srodowisku miejskim. Czlowiek i Srodowisko 32 (1-2), str. 5-18
 • Szumanski M. (red.), Wolski P., Kimic K., Lukaszkiewicz J., 2009: Ogrody w twórczosci Edwarda Bartmana. Wydanie specjalne z okazji 80. urodzin Profesora. Diariusz Katedry Architektury Krajobrazu. Zeszyt 6. Wydawnictwo SGGW (stron 76)
 • Szumanski M., 2009: Wszyscy jestesmy autorami zmian. Krajobraz Warszawski. Magazyn Urbanistyczno - Architektoniczny nr 100, str.
 • Wolski P., 2009: Ochrona i ksztaltowanie krajobrazu [w:] Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakosci krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Narodowe Centrum Kultury, Polska Rada Architektury, SARP i TUP, str. 16 - 17
 • Wolski P., 2009: Ogród przy willi podmiejskiej. Ogrody Polskich Architektów Krajobrazu. Wyd. MUZA S.A., str.118 - 121
 • Wolski P., 2009: Rozwiazania wodne w projekcie Parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Zielone Miasto Wokól Wody. X Ogólnopolska Konferencja. 27-28.08.2010. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa, str. 67 - 72

Rok 2008

Czasopisma recenzowane o zasięgu międzynarodowym

 • Blaszczyk M. 2008. Evaluation of attractiveness of selected housing estates in Copenhagen due to their structure and arrangement. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 249-261
 • Cieszewska A. 2008. Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 163-171
 • Kimic K., Truszkiewicz M. 2008. Development of housing estate idea on the turn of the 19th century. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 237-248.
 • Kosmala M., Roslon-Szerynska E., Suchocka M., 2008. Influence of mechanical damage on the condition trees. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 137-144
 • Lukaszkiewicz J., Kosmala M., 2008. Determining the age of streetside trees with dbh height-based multi-factorial models. Arboriculture & Urban Forestry. 34(3): 137-143
 • Majdecka-Strzezek A. 2008. The characteristic of the Spa Parks in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 213-223
 • Suchocka M. 2008. The preliminary assessment of phonological reactions of selected tree species exposed to long-lasting stress in construction areas. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29: 145-153.

Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych

 • Cieszewska A., 2008. Zasady organizacji turystyki I wypoczynku na obszarach lesnych w krajach Unii Europejskiej [w:] R. Zielony, D. Anderwald (red.) Lesne obszary funkcjonalne. Studia i materialy centrum edukacji przyrodniczo - lesnej. Wyd. Lesny Zaklad Doswiadczalny SGGW Rogów- Jedlnia Letnisko, R.10, Zeszyt 3(19): 179-192
 • Suchocka M. 2008. Zdolnosci regeneracyjne drzew i ich odpornosc na uszkodzenia w srodowisku miejskim. Czlowiek i srodowisko 32 (1-2): 5-18.
 • Suchocka M. Kolendowicz M., 2008. Strefy ochronne drzew na terenach prac budowlanych. Czlowiek i Srodowisko 33 (3-4): 3-6.
 • Szulczewska B. 2008. Koncepcja planu ochrony a planowanie przestrzenne gmin i regionów. [w:] R. Zielony, D. Anderwald (red.) Lesne obszary funkcjonalne. Studia i materialy centrum edukacji przyrodniczo - lesnej. Wyd. Lesny Zaklad Doswiadczalny SGGW Rogów- Jedlnia Letnisko, R.10, Zeszyt 3(19): 240 - 251

Monografie i rozdziały w monografii

 • Giedych R. Szumanski M., 2008: Architekt Krajobrazu - wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu. Krajobraz z paragrafem. Wydawnictwo SGGW, Zeszyt 10, ss. 107
 • Majdecki L., (zmiany i uzupelnienia Majdecka-Strzezek A.) 2008. Historia ogrodów. Tom2. PWN, Warszawa, ss. 492
 • Szulczewska B. 2008 Planowanie przestrzenne a ochrona przyrody [w:] Ochrona przyrody. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 10, Warszawa: 57-79; (rozdzial w monografii)

Publikacje popularno-naukowe i inne (suplementy, zeszyty specjalne, materialy konferencyjne)

 • Gawlowska A. 2008 Ciecia pielegnacyjne i formujace. Zielen Miejska 4(13), str. 20-22
 • Gawlowska A. 2008 Sladami miejskich ogrodników. Zielen Miejska 3(12), str. 12-13
 • Gawlowska A. 2008 W klasycznym angielskim stylu - projekt rabaty bylinowej. Ogrody 9(13), wrzesien 2008, str. 36-37
 • Gawlowska A.2008. Balkony i tarasy - elementy decydujace o charakterze osiedla (czesc 1). Domus 3/2008, str. 15-16
 • Gawlowska A.2008. Balkony i tarasy - elementy decydujace o charakterze osiedla (czesc 2). Domus 4/2008, str. 18-19
 • Gawlowska A.2008. Drzewa i krzewy w osiedlu mieszkaniowym - ochrona i prawo. Domus 10/2008, str. 11-12
 • Gawlowska A.2008. Komfort akustyczny w przestrzeni osiedla. Domus 7-8/2008, str. 19-20
 • Gawlowska A.2008. Obrzeza nawierzchni w osiedlach mieszkaniowych. Domus 2/2008, str. 21-22
 • Gawlowska A.2008. Prestiz miejsca. Domus 6/2008, str. 18-19
 • Gawlowska A.2008. Przestrzenie "niczyje" w osiedlu mieszkaniowym. Domus 5/2008, str. 20-21
 • Gawlowska A.2008. Przestrzen sasiedzka w osiedlu mieszkaniowym. Domus 1/2008, str. 9-10
 • Gawlowska A.2008. Roslinne bariery oraz swiatlo i cien w osiedlu mieszkaniowym. Domus 11-12/2008, str. 42-44
 • Kimic K.: Miejsce i rola architektury w parkach publicznych XIX wieku [w:] Architektura ogrodowa - obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych - historia i wspólczesnosc (red. Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K.). XIV Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej, 8-9 listopada 2007, Kraków 2007: 63-72. (nie uwzgledniony w roku 2007)
 • Kimic K.: Park ekologiczny - próba rewitalizacji terenów zdegradowanych na skutek dzialalnosci czlowieka [w:] Polskie Ogrody Ekologiczne - Konferencja popularno-naukowa, 27-28 wrzesnia 2008 (red. Kozlowska S., Koziarska L.), Liga Ochrony Przyrody, Warszawa 2008: 25-29.
 • Kosmala M. 2008. Jak stworzyc bezpieczne miejsce zabaw dzieciecych. Poradnik. Miasto Stoleczne Warszawa. Warszawa, ss. 64 (ISBN 978-83-60830-13-0)
 • Kosmala M., 2008. Jak urzadzic bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci plac zabaw w osiedlu mieszkaniowym. Administrator nr 5: 1-5
 • Kosmala M., 2008. Na ratunek drzewom, czyli najnowsze technologie poprawiajace warunki rozwoju drzew przyulicznych w miastach. Zielen miejska - naturalne bogactwo miasta: zielen przyuliczna: materialy konferencyjne, Torun 9-11 pazdziernika 2008 r. (pod red. Elzbiety Oleksiejuk i Alicji Jankowskiej. - Torun, 2008): 163-171
 • Kosmala M., 2008. Obsadzanie ulic drzewami w wiekach dawniejszych. Zielen miejska - naturalne bogactwo miasta: zielen przyuliczna: materialy konferencyjne, Torun 9-11 pazdziernika 2008 r. (pod red. Elzbiety Oleksiejuk i Alicji Jankowskiej. - Torun, 2008): 9-18
 • Kosmala M., Blaszczyk M., 2008. Spoleczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wplyw na ocene mozliwosci uzytkowania przestrzeni. Rozwój rekreacji a ochrona i ksztaltowanie krajobrazu. Miedzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu. Streszczenia referatów (pod red. B. Szpakowskiej, P. Urbanskiego, E. Raszei, A Targonskiej, M. Jakubowskiej) - Poznan 11-13 wrzesnia
 • Kosmala M., Lukaszkiewicz J., 2008. Drzewa a obieg wody. Zielen Miejska 4: 8-9
 • Lukaszkiewicz J. 2008: Miejskie parki Londynu. Zielen Miejska, Nr 5(14): 18-19;
 • Lukaszkiewicz J. 2008: Temat rzeka. Zielen Miejska, Nr 3 (12): 44-46
 • Lukaszkiewicz J., Kosmala M., 2008. Szacowanie wieku drzew. Zielen Miejska, nr 1, s. 15-17
 • Majdecka-Strzezek A. 2008. Budowle ogrodowe jako kreacja nowej rzeczywistosci w: Architektura ogrodowa, materialy konferencyjne XIV konferencji naukowej Kraków 2007 pod redakcja A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor
 • Majdecka-Strzezek A. 2008. Milosc w ogrodach. Zielen Miejska 10 (19) pazdziernik: 16-17
 • Majdecka-Strzezek A. 2008. Prawo dobrej kontynuacji. Zielen Miejska 9(18), wrzesien: 38-39
 • Majdecka-Strzezek A. 2008. Ukryta symbolika ogrodów. Zielen Miejska 11-12 (20-21) LISTOPAD - GRUDZIEN: 18-19
 • Roslon-Szerynska E., 2008: Wizualna metoda identyfikacji drzew zagrazajacych bezpieczenstwu jako wazny element rutynowej kontroli drzew przyulicznych. Zielen miejska - naturalne bogactwo miasta: zielen przyuliczna: materialy konferencyjne, Torun 9-11 pazdziernika 2008 r
 • Roslon-Szerynska, E., 2008: Jak zabezpieczyc ogród na czas letnich wyjazdów wlascicieli? Ogrody Ogródki Zielence 2008, nr 7, str. 52-53
 • Roslon-Szerynska, E., Sojka G., 2008: Atak slimaka. Ogrody Ogródki Zielence 2008, nr 6 s. 50-53
 • Suchocka M., 2008: Drzewa w niebezpieczenstwie. Uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i remontowych w miastach. Administrator 9/2008, str. 14-17.
 • Suchocka M., Sitarski M., 2008: Zielen w osiedlach miejskich. Administrator 10/2008, str. 14-17.
 • Szczepanowska H.B., Olizar J., Kosiba E., Suchocka M., 2008: Czy w Warszawie musza umierac drzewa? Stolica 1(2190), str. 22-24.
 • Wolski P., 2008: Rozwiazania srodowiskowe w ogrodzie publicznym. Konferencja Popularno - Naukowa "Polskie Ogrody Ekologiczne", 27-28.09.2008. Liga Ochrony Przyrody. Warszawa: 17-

 

Wybrane książki