Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

współpraca z zagranicą

 • Uniwersytet Leśny w Sofii, Wydział Ekologii i Architektury Krajobrazu (obecna nazwa wydziału), Kliment Ohridski Street 10, Sofia 1756, Bułgaria: współpraca w latach 1969 – 1974: wymiana studentów; staże pracowników Uniwersytetu Leśnego realizowane w SGGW
 • Michigan State University, The College of Agriculture and Natural Resources (CANR),The School of Planning, Design and Construction (SPDC). East Lansing, MI, USA : współpraca w latach 1980 – 1985: kilkakrotne pobyty studentów amerykańskich w SGGW; kilkakrotne staże pracowników MSU w SGGW; kilkakrotne staże pracowników SGGW w MSU.
 • Course on Environmental Impact Assessment Aberdeen, Wielka Brytania -1988

 • Study Tour - Urban Planning and Management; Londyn - Glasgow - 1990

 • Royal Horticultural Society Garden Wisley k/Londynu w latach 1990-1991
 • Manchester - Leicester - Milton Keynes, Wielka Brytnia -1992
  Study Tour - Urban Planning and Community Development: An Exchange
  of Ideas and Experience Between East-Central Europe and Tennesse; USA.

 • Norwegian Institute of Urban and Regional Research, Oslo, Norwegia - 1994

 • Purdue University, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, West Lafayette, In,USA: w 1995 r. wymiana pracowników PU i SGGW

 • University of Wageningen
 • Swedish University of Agricultural Sciences
 • Purdue University
 • ECLAS, Program LE:Notre

inne

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) >więcej