Konkurs studencki

  • Drukuj

Projekt zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie wraz z sąsiadującym skwerem” – konkurs studencki i wystawa najlepszych prac

W ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie studenci kierunku architektura krajobrazu uczestniczyli w konkursie projektowym dotyczącym modernizacji terenu szkoły w powiązaniu z sąsiadującym skwerem.
Projekty realizowane były w ramach przedmiotu „Projektowanie skwerów” (II rok, 4 semestr studiów inżynierskich 2017/2018) pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic (Koordynatora przedmiotu).
W skład grona prowadzących weszli także: dr E. Myjak-Sokołowska i mgr J. Botwina (część projektowa), dr E. Zaraś-Januszkiewicz (konsultacje dendrologiczne), mgr Marta Potocka (konsultacje fizjograficzne).
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom miało miejsce w dniu 19 czerwca 2018 r. i połączone było z Wystawą nagrodzonych prac zorganizowaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie. Nagrody wręczali: Pani Iwona Stępniak – Dyrektor Szkoły, Pani Agnieszka Bomba – nauczyciel, Kierownik Świetlicy oraz Pan Paweł Baltaza – Przewodniczący Rady Rodziców. Na ostateczną ocenę projektów studenckich wpływ miało merytoryczne i twórcze podejście do rozwiązania problemów terenu szkoły i jej otoczenia, jak również opinie uczniów, rodziców oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

dr inż. Kinga Kimic
(Koordynator przedmiotu)