Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Projekty duńskiego biura SLA w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Inicjatorem wydarzenia była Ambasada Królestwa Danii w Warszawie, a współorganizatorami były Oddział Warszawski SARP, Sekcja Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP oraz Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie.
Wydarzenie poprowadzone zostało w formie wykładu otwartego dla gości z zewnątrz - przedstawicieli branży architektura krajobrazu i architektura. Natalia Budnik, jako absolwentka studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu SGGW, w szczególności skierowała swój wykład do studentów, przedstawiając i omawiając projekty firmy SLA i ich realizacje. Natalia pracuje obecnie w SLA na stanowisku starszy projektant.

Prezentowane zagadnienia dotyczyły współczesnych wyzwań i wymogów stawianych przed architektami krajobrazu w procesie kształtowania przestrzeni zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez ONZ.

Gości przywitali Kierownik Katedry Architektura Krajobrazu dr inż. arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz oraz Przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka. Dyskusję moderowała dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic.
Serdecznie dziękujemy Natalii Budnik za bardzo ciekawą prezentację 5 wybranych innowacyjnych projektów oraz omówienie metod projektowych stosowanych przez zespół projektowy SLA. W dyskusji po prezentacji Natalia udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na szereg pytań, jakie padły z Sali, w tym m.in. dotyczących jej osobistej ścieżki kariery.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z OW SARP i Katedry Architektury Krajobrazu z SGGW za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę architekta Jurija Sadowskiego i mgr inż. arch. kraj. Zuzanny Bartman.