Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy na najlepsze prace magisterskie

Wśród wyróżnionych „Nagrodą Prezydenta” autorów prac jest absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu (specjalizacja Projektowanie Krajobrazu).

Konkurs, który do zeszłego roku nazywał się „Dyplomy dla Warszawy”, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości. Jest to wyróżnienie najciekawszych projektów dotyczących Warszawy, prac podejmujących i rozwiązujących problemy trapiące miasto. Uroczysta gala, w której wziął udział m.in. rektor SGGW prof. dr hab. W. Bielawski, odbyła się 22 października w Muzeum Woli.

W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała Agnieszka Przeciszowska (Załuska) za pracę „Wpływ budżetu partycypacyjnego na przestrzeń publiczną Warszawy” napisaną pod kierunkiem dr inż. Joanny Dudek-Klimiuk z Katedry Architektury Krajobrazu.

Plansza 1 / Plansza 2 / Podsumowanie i wnioski z pracy