Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Warsztaty - współpraca KAK i BOŚ

Organizatorem warsztatów było Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Warsztaty przeprowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Architektury Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie – dr Agata Cieszewska, dr inż. Renata Giedych, dr inż. Agnieszka Gawłowska, dr inż. Magdalena Błaszczyk oraz dr hab. Magdalena Kuchcik z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W prowadzeniu warsztatów pomagali studenci II semestru studiów magisterskich Architektury Krajobrazu.

Oparc. i fot.: A. Gawłowska