Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

MIŚ. Wernisaż wystawy mgr-ak-2019

W dniu 24 stycznia 2020 r. Katedra Architektury Krajobrazu we współpracy z Muzeum SGGW zorganizowała uroczysty wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2018/2019 „mgr-ak-2019”. Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska, a autorem koncepcji wystawy – mgr inż. Krzysztof Gadomski.

 

 

 

Relacja filmowa z otwarcia wystawy!

Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka, Paweł Bartman, Magdalena Kazulo-Kleyff, przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:
•    Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP dla mgr inż. arch. kraj. Marka Sworczuka za pracę pt. „Zalecenia do zagospodarowania fortyfikacji i szlaków turystycznych na potrzeby militarnej turystyki kulturowej”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Kingi Kimic

•    Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP dla mgr inż. arch. kraj. Adama Kosika za pracę pt. “Zdegradowane obiekty infrastruktury sportowej i sposoby ich renowacji na przykładzie basenów Skry” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. kraj. Beaty Gawryszewskiej

•    Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP dla mgr inż. arch. kraj. Pauliny Hryciuk za pracę pt. “Wartości systemu greenways i możliwości ich wykorzystania na przykładzie koncepcji zielonych dróg dla powiatu łosickiego”wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Kingi Kimic

 

 

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni, wyróżniła prace:
•    mgr inż. arch. kraj. Marii Grześkowiak pt. „Model ogrodu wspierającego edukację przyrodniczą dzieci” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Izabeli Myszki-Stąpór
•    mgr inż. arch. kraj. Pauliny Hryciuk pt. „Wartości systemu greenways i możliwości ich wykorzystania na przykładzie koncepcji zielonych dróg dla powiatu łosickiego” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic
•    mgr inż. arch. kraj. Anny Lipy pt. „Idea partycypacji społecznej w koncepcji rewitalizacji przestrzeni osiedlowej na przykładzie osiedla WSM Koło II w Warszawie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic

 

Dr inż. arch. kraj. Beata Fortuna-Antoszkiewicz, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przyznała nagrodę dla:
•    mgr inż. arch. kraj. Mateusza Korbika za pracę pt. „Charakterystyka i klucz do oznaczania topól (Populus L.) najczęściej spotykanych w Polsce”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Borowskiego, prof. SGGW

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 13 marca 2020 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowskiej 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.


Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Marzena Suchocka

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska