Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Studencki projekt w ramach wolontariatu

Pan Bartłomiej Stachak, obecnie student IV roku Wydziału Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wykonał w ramach wolontariatu projekt zagospodarowania patia w budynku Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. Budynek położony jest za obiektem głównego szpitala przy ul. A. Jagalskiego 10,w Wejherowie na skraju Puszczy Darżlubskiej, w odległości 1,5 km  od centrum miasta. Projekt został zrealizowany również dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, w efekcie czego pacjenci szpitala zyskali nowej jakości przestrzeń. Zaangażowanie Pana Bartłomieja docenił bardzo zarząd Szpitali Pomorskich stosując okolicznościowy list. Pracowników KAK cieszy fakt, że nasi studenci angażują się w działania społeczne i wykonują tak udane realizacje.

 

Koncepcja zagospodarowania patia - autor: B. Sachak

Czytaj więcej: Studencki projekt w ramach wolontariatu

Informacja o eliminacjach okręgowych OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

W dniu 20.04.2018 r. w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się eliminacje okręgowe XLII  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w tym w Bloku Architektura Krajobrazu. Eliminacje w tym bloku przeprowadzili w głównej mierze pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu egzaminując, po raz dziesiąty, uczestników z mazowieckich szkół średnich kształcących się w zawodzie  technika architektury krajobrazu. W bieżącym eliminacjach wzięło udział 20 uczestników, którzy zmierzyli się z testem (60 pytań) oraz z trzema zadaniami praktycznymi.

Czytaj więcej: Informacja o eliminacjach okręgowych OWiUR, Blok Architektura Krajobrazu

Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Arboretum w Rogowie odbył się zjazd absolwentów rocznika 1993-98 Oddziału Architektury Krajobrazu (OAK) przy Wydziale Ogrodnictwa SGGW oraz przyjaciół - dydaktyków i studentów z zaprzyjaźnionych roczników. Uroczysta kolacja była okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

Zobacz fotografie!

Czytaj więcej: Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

Studenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

W semestrze letnim studenci III-go roku studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w SGGW uczestniczą, zgodnie z planem studiów, w ćwiczeniach terenowych z przedmiotu „Budowa i pielęgnowanie obiektów arch. krajobrazu”, realizowanego w Katedrze Architektury Krajobrazu. W tegorocznej edycji przedmiotu – podobnie jak w latach ubiegłych – jedno z zadań cząstkowych poświęcone było dachom zielonym

 

czytaj więcejStudenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

W dniu 23 stycznia br. odbyło się seminarium poświęcone przesłankom do rozwoju Parku Kultury w Powsinie. Seminarium realizowane było w ramach oferty dydaktycznej wynikającej z porozumienia o współpracy pomiędzy WOBiAK i P.K. w Powsinie. Seminarium odbywało się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dziekan WOBiAK prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, który seminarium otworzył. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie, Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, grupa interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Katedrą Architektury Krajobrazu, pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku architektury krajobrazu z Panią prodziekan WOBiAK ds. architektury krajobrazu dr inż. arch. kraj. Renatą Giedych a także studenci studiów II° kierunku architektura krajobrazu.

Czytaj więcej: Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie