Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

semestr 3

Specjalizacja Projektowanie Krajobrazu: Fizjonomiczne aspekty projektowania krajobrazu, Projektowanie przestrzeni publicznych specjalizacyjny, Projektowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Specjalizacja Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu: Budowa i eksploatacja zielonych dachów, Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim