realizowane przedmioty

  • Drukuj

studia stacjonarne:

Planowanie przestrzenne;
Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej;

studia zaoczne:

Planowanie przestrzenne;
Przyrodnicze podstawy gospodarki; przestrzennej (ZOD Przasnysz);