realizowane przedmioty

  • Drukuj

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych;
Ochrona kształtowanie i krajobrazu;
Środowisko życia człowieka;
Environmental planning and design;
Urbanistyka i architektura;